"verwezenlijking" English translation

NL

"verwezenlijking" in English

NL verwezenlijking
volume_up
{de}

verwezenlijking (also: creatie, schepping)
De verwezenlijking van een interne markt voor onderzoekers is een doel dat wij moeten steunen.
The creation of a single market in researchers would be a goal worth supporting.
Ik dank iedereen die een bijdrage geleverd heeft aan de verwezenlijking van dit verslag.
I thank all those who have contributed to the creation of this report.
Wij willen een Europa waarin de democratieën samenwerken, niet de verwezenlijking van een " superstaat ".
We want to see a Europe in which democracies cooperage, not the creation of a'superstate '.
verwezenlijking (also: prestatie, daad)
volume_up
feat {noun}
verwezenlijking (also: vervulling, genot, rijpheid)
Het is belangrijk dat we de rol ter harte nemen die we als Parlement spelen in de verwezenlijking van de wensen van de Europese burgers.
It is important for us as a Parliament to recognize our role in bringing to fruition the ideas of what the people of Europe want to see.

Context sentences for "verwezenlijking" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

DutchZij vormen een essentieel element voor de verwezenlijking van de interne markt.
The networks are an essential feature of the realization of the internal market.
Dutch    Voor de verwezenlijking van de in artikel III-246 genoemde doelstellingen:
In order to achieve the objectives referred to in Article III-246, the Union:
DutchWe moeten ook blijven nadenken over de verwezenlijking van belastingharmonisatie.
We also still need to continue to question the implementing of fiscal harmonisation.
DutchDit programma moet en zal aan de verwezenlijking van deze doelstellingen bijdragen.
This programme should and will assist in the realisation of those objectives.
DutchVan de verwezenlijking van deze doelstelling is helaas niet veel in huis gekomen.
As far as the implementation is concerned, not much has been done so far.
DutchVanuit de Europese Unie moeten wij bijdragen aan de verwezenlijking van dit doel.
And this is the task to which we in the European Union must contribute.
DutchDeze drie eisen dragen bij aan de verwezenlijking van de strategie van Lissabon.
The three requests express a will to comply with the Lisbon strategy.
DutchIk heb evenwel mijn twijfels over de voorgestelde technische verwezenlijking.
I do have doubts, though, when it comes to the technical implementation that is proposed.
DutchDe verwezenlijking van dit aanpassingsproces is bepalend voor het moment van toetreding.
Once the adaptation process has been completed they will be ready to accede.
DutchDe biotechnologie kan een grote bijdrage leveren aan de verwezenlijking van deze ambitie.
The biotechnology industry can make a major contribution to achieving this ambition.
DutchDe derde taak die de Unie wacht is de verwezenlijking van de eenheidsmunt.
The third task facing the Union is to make the single currency a reality.
DutchHet Europese logo kan bij de verwezenlijking daarvan een belangrijke rol spelen.
The European logo can play an important role in making this happen.
DutchDaarom lukt de verwezenlijking van al die aanbevelingen zo slecht.
That is why there has been such poor implementation of all these recommendations.
DutchTussen de besluiten en de verwezenlijking ervan zit een periode van zelfs twee jaar.
The time that passes between the decisions taken and implementation can be up to two years.
DutchOok de financiële problemen bij hun verwezenlijking hoeven geen serieuze hinderpaal te vormen.
Nor should the financial cost of implementing them present any serious problem.
DutchIk denk dat wij hier vandaag de verwezenlijking van deze doelstellingen kunnen toejuichen.
Today I believe that we can celebrate the achievement of these objectives.
DutchHet grote doel dat ons nu voor ogen staat is de verwezenlijking van een Europese thuismarkt.
The great goal that awaits us now is the path leading to a European domestic market.
DutchDe Commissie heeft een uitgebreid ontwerp voor de verwezenlijking van deze wens gepresenteerd.
The Commission tabled a comprehensive proposal to make this desire a reality.
DutchDe balans van de verwezenlijking van de Millenniumontwikkelingsdoelstellingen was negatief.
The implementation of the Millennium Development Goals has been assessed as a failure.
Dutch    Teneinde bij te dragen tot de verwezenlijking van de doelstellingen van dit artikel:
In order to contribute to the achievement of the objectives referred to in this Article: