"vlek" English translation

NL

"vlek" in English

NL vlek
volume_up
{de}

vlek (also: ruimte, moet, plek, smet)
volume_up
spot {noun}
Elke vlek staat voor een andere virusfamilie of soorten van virussen.
And each spot represents a different family of virus or species of virus.
Ik heb er weer een bruine vlek bij op m'n schouder..
I found another brown spot on my shoulder.
Antarctica was op deze planeet het laatste lege stukje -- de blinde vlek in onze groeiende kijk op de wereld.
Antarctica was this planet's last empty quarter -- the blind spot in our expanding vision of the world.
vlek (also: moet, plek, smet, mop)
volume_up
blot {noun}
Op de kaart van Europa is Wit-Rusland niet alleen een vlek, maar een vlek die ook nog eens steeds zwarter wordt.
Belarus is a blot on the map of Europe, and unfortunately this blot is becoming blacker and blacker.
vlek (also: plek)
volume_up
fleck {noun}
vlek (also: signaal, merk, teken, bewijs)
volume_up
mark {noun}
BL: Zie je die witte V-vormige vlek op de rug van die garnaal?
BL: You see this white V-shaped mark on the back of the shrimp?
vlek (also: stip)
volume_up
speck {noun}
vlek (also: vetvlek, beits)
volume_up
stain {noun}
En: "Hij bemerkte een grote vlek in het midden van het tapijt."
And, "He noticed a large stain in the center of the rug." (Laughter)
Oh, I hope it doesn't stain.
vlek
volume_up
smirch {noun}

Context sentences for "vlek" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

DutchHet is één van deze gele vlekken naast die dikke gele vlek.
And it's one of the yellow set of blobs around the big yellow blob.
DutchEr is sprake van een blinde vlek op de interne markt terwijl er nota bene sprake is van een marktvolume van 160 miljard euro per jaar.
There is a black hole in the internal market, and that with a total expenditure of EUR 160 billion per annum.
Dutch(Gelach) Om het nog erger te maken, kun je precies de witte vlek zien rechtsboven in het scherm: Dat is de volle maan.
(Laughter) To make things worse, you can just see the white dot up at the top right hand side of the screen; that's a full moon.
DutchIk denk dat onze cultuur zo intens gefocust is op verbale informatie dat we een blinde vlek hebben voor de waarde van doedelen.
I think that our culture is so intensely focused on verbal information that we're almost blinded to the value of doodling.
DutchHij zei: "Bekijk die vlek nog eens.
DutchDe aarde nauwelijks zichtbaar, ze wordt de "Bleekblauwe Vlek" foto genoemd, maar de aarde hangt daar in die lichtstraal.
Now it's very hard to see the Earth there, it's called the "Pale Blue Dot" picture, but Earth is suspended in that red shaft of light.
DutchZowel tumoren als dicht borstweefsel zien er op een mammogram uit als een witte vlek. ~~~ De röntgenfoto maakt geen onderscheid tussen de twee.
Both tumors and dense breast tissue appear white on a mammogram, and the X-ray often can't distinguish between the two.
DutchIk zeg negen en een half omdat Cyprus verdeeld is, maar dit is een onbeduidend detail dat geen vlek mag zijn op het blazoen van het grote Europa.
I say nine-and-a-half because Cyprus is joining as a divided country, but that is an insignificant detail, which we should not allow to overshadow the glory of Great Europe.
DutchElke vlek is een sterrenstelsel, net zoals het onze of Andromeda. ~~~ Ze zien er zo klein en zwak uit omdat hun licht 10 miljard lichtjaar moest overbruggen om tot ons te komen.
Each is a galaxy, fully like ours or Andromeda, which looks so small and faint because its light has taken 10 billion light-years to get to us.
DutchEn toch, op deze plaats, in dit grasland waar je ons eerste kantoor ziet op die heuvel, is er vier jaar later een enkele groene vlek op het aardoppervlak
Still, in this place, in this grassland where you can see our very first office there on that hill, four years later, there is this one green blop on the Earth's surface ...