"vlot" English translation

NL

"vlot" in English

EN

NL vlot
volume_up
{het}

vlot
volume_up
raft {noun}
En toen nam hij dit hele vlot met 45 spaghettisauzen mee op reis.
And then he took this whole raft of 45 spaghetti sauces, and he went on the road.
"Heb je iemand op dat vlot?" ~~~ Huck zegt: "Ja." ~~~ "Is hij zwart of wit?"
'Anybody up on that raft with you?' Huck says, 'Yeah.' 'Is he black or white?'
Weet je nog die mooie scène op het vlot, weet je nog wat Huck deed?
Remember that great scene on the raft, remember what Huck did?
volume_up
float {noun}

Context sentences for "vlot" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

DutchMijnheer de Voorzitter, de begrotingsprocedure is dit jaar bijzonder vlot verlopen.
Mr President, the annual budgetary procedure has passed off unusually smoothly.
DutchHelpt u mij deze vergadering vlot af te werken door zich aan de spreektijd te houden.
The first is the old party rule: the later the evening, the more rowdy the guests.
DutchDaarna praktische manieren bedenken om vlot samen te werken in het verslag-Ainardi.
Then coming up with practical ways of cooperating effectively in the Ainardi report.
DutchMijn faxapparaat staat nu op een zodanige hoogte dat ik het vlot kan bedienen.
I can now use my fax machine as it is located in a position appropriate to my height.
DutchOp dit gebied is de samenwerking tussen het Parlement en de Commissie vlot verlopen.
Parliament and the Commission have worked very harmoniously on those issues.
DutchDe overheid moet nu ingrijpen en het vastgelopen schip opnieuw vlot trekken.
Now the state has got to intervene and put the train back on the rails.
DutchNu is het zo dat ons eigen Parlement ook niet zo vlot met zijn verslag is geweest.
Indeed, Parliament is also a little late in the day with its report.
DutchIk hoop dat de discussies over de CO2, die thans van start gaan, even vlot zullen verlopen.
My hope is that the discussions which are now to begin on CO2 will go equally well.
DutchAlleen op deze manier kunnen we het moeizame proces van de afgelopen 10 jaar vlot trekken.
Only in this way can we get the difficult process of the past 10 years back on track.
DutchWe hebben niet naar echte oplossingen gezocht om Europa vlot te trekken uit de grondwetscrisis.
We have not sought any real ways out of the constitutional crisis facing Europe.
DutchIk vind dat sommige procedures zeer vlot, zeer snel verlopen, zoals dit verslag heeft aangetoond.
I think many procedures go very smoothly, very quickly, as this report has shown.
DutchHoudt u zich dus alstublieft aan de spreektijd, dan schieten we vlot op.
So please, keep to the speaking times and we will make good progress!
DutchWe hopen dat de onderhandelingen vlot zullen verlopen en dat we ze snel kunnen afronden.
We hope to make swift progress in these negotiations and to be able to conclude them rapidly.
DutchDit is geen virtueel beleid, het is echt beleid dat we nu vlot willen invoeren.
It is a real policy that we want to make work in real time.
DutchOm deze omschakeling vlot te laten verlopen is een effectief voorlichtingsbeleid onmisbaar.
To be effective this change must be accompanied by a real and effective information policy.
DutchReeds vóór 1 januari gingen de eurokits vlot over de toonbank.
Before of the first of January, the sale of currency kits had already been a success.
DutchHij moet eens wat actiever worden en ervoor zorgen dat wij dit hier vlot kunnen behandelen.
It must get its act together and ensure that we can proceed rapidly.
DutchHet is een duidelijk en vlot leesbaar verslag, waarin vaktaal zoveel mogelijk vermeden wordt.
It has been clearly written, is really easily accessible and avoids jargon wherever possible.
DutchIn elk geval heb ik de brief, als altijd, vlot beantwoord.
In any case, for my part, I duly replied to the letter, as is my custom.
DutchDe rapporteur heeft de Commissie ook terecht geprezen omdat zij haar taak tamelijk vlot heeft vervuld.
He rightly praised the Commission for its more or less prompt fulfilment of its mandates.