"volken" English translation


Showing results for "volk". "volken" is currently not in our dictionary.
NL

"volken" in English

NL volk
volume_up
{het}

volk (also: natie, staat)
volume_up
nation {noun}
Het Poolse volk heeft het ergste meegemaakt van deze beide dictaturen.
The Polish nation experienced the worst of both of these dictatorships.
Dit leidt tot de langzame uitroeiing van het Poolse volk.
This will result in the gradual extermination of the Polish nation.
Wij zijn getuige van de langzame verwurging van een prachtig land en een prachtig volk.
We are witnessing the slow strangulation of a wonderful nation and a wonderful people.
volk (also: massa, natie, gemeenschap, familie)
volume_up
people {noun}
Hebben de Belgen één volk, hebben de Zwitsers één volk, hebben de Spanjaarden één volk?
Do the Belgians have one people, or the Swiss or the Spanish?
Als er in 2003 één volk is dat nog bevrijd moet worden, dan is dat het Cubaanse volk.
If there is one people still asking to be set free in 2003, then, it is the Cuban people.
Die macht kan alleen door het volk worden gegeven en niet van het volk worden afgenomen.
Such power can only be given by the people, not taken away from them.
volk (also: kudde, roedel, vlok)
volume_up
flock {noun}
volk
volume_up
folk {noun}
♫ Verre van blut, verveeld rijk volk, we hebben geen natuur nodig -- ♫
♫ Far from broke, bored, rich folk, we don't need no natural yolk -- ♫
Blij om zo veel goed volk te zien en zo veel lachende gezichten.
Happy to see so many fine folks out here and so many smiling faces.
Immers, voor de verspreiding van koffie en thee binnen de Britse cultuur, was hetgeen mensen dronken -- zowel de elite als het gewone volk -- dag in dag uit, van 's morgens tot 's avonds alcohol.
Because, before the spread of coffee and tea through British culture, what people drank -- both elite and mass folks drank -- day-in and day-out, from dawn until dusk was alcohol.

Context sentences for "volken" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

DutchDaarbij gaat het voornamelijk om inheemse volken van de Bana, de Ede en de Zaraï.
This mainly concerns indigenous peoples of the Bana, the Ede and the Zarai.
DutchHet bevordert in deze kwestie het onderlinge begrip tussen de Europese volken.
It would also make it easier for the nations of Europe to understand the whole issue.
DutchDe volken van Europa zijn hun vertrouwen in u en in deze instellingen kwijtgeraakt.
The peoples of Europe have lost confidence in you and in these institutions.
DutchDe Europese Unie bestaat evenwel uit een rijke schakering van verschillende volken.
But the European Union is made up of a rich diversity of different peoples.
DutchEen Europa waarin niet alle volken een stem hebben, is een onvoltooid Europa.
A Europe which does not give a voice to all its peoples will be an incomplete Europe.
DutchHet verslag dringt aan op specifieke acties om inheemse volken te beschermen.
The report calls for specific measures to protect indigenous populations.
DutchNergens zien we verbetering in de levensomstandigheden van de volken van de Maghreb.
The living conditions of the peoples of North Africa have not improved in any respect.
DutchDe Europese Unie is tot stand gekomen dankzij een integratie van volken.
The European Union has come into being thanks to the integration of nations.
DutchZe berust op een rechtsgemeenschap en een verzoening van de Europese volken.
It is founded upon a common system of law and upon reconciliation between Europe's peoples.
DutchDaarom is het zinvol om de Europese volken op deze manier bij elkaar te brengen.
It is for these reasons that it makes sense to bring the peoples of Europe together in this way.
DutchWij vinden dat Zweden het IAO-Verdrag Nr. 169 inzake Inheemse Volken moet ondertekenen.
We believe that Sweden should sign ILO Convention No 169 on indigenous and tribal peoples.
DutchWelnu, andere volken hebben destijds hun status veranderd van gevangen naties tot vrije naties.
Well, other peoples changed their status from captive nations to free nations.
DutchIk ben er echter niet van overtuigd dat deze ontwikkeling het beste is voor de Europese volken.
However, I do not believe it is to the best advantage of the European peoples.
DutchDat is het dilemma waar het Parlement voor staat als het zich richt tot al onze volken.
That is the dilemma facing Parliament, as it faces all our peoples.
DutchEen sterke kant van Europa is de verscheidenheid aan volken en culturen.
Europe's strength lies in the diversity of its peoples and cultures.
DutchMensen en volken verbinden zich rondom iets of tegen iets.
Nations and peoples tend to join together either around something or against it.
DutchVoor en na de Tweede Wereldoorlog leden veel Europese volken onder totalitaire regimes.
Before and after the Second World War, many European peoples languished under totalitarian rule.
DutchWie misgunt de volken van Midden- en Oost-Europa hun persoonlijke en staatkundige vrijheid?
Who begrudges the peoples of Central and Eastern Europe their personal and national freedom?
DutchBij de Afghanen, binnen de Palestijnse bevolking, tussen de volken van Palestina en Israël.
And as we try to understand this broad movement across the Arab world, we are not powerless.
DutchMassavernietigingswapens vormen een reële bedreiging voor het leven en welzijn van volken.
Weapons of mass destruction constitute a real threat to the survival and health of populations.