"volwassen" English translation

NL

"volwassen" in English

NL volwassen
volume_up
{adjective}

volwassen (also: groot, meerderjarig, mondig, volgroeid)
volume_up
adult {adj.}
Maar volwassen stamcellen zijn geen embryonale stamcellen.
But adult stem cells are not embryonic stem cells.
Dat geldt eveneens voor embryonale en volwassen stamcellen.
That is also true for embryonic and adult stem cells.
I wou dat dit professioneel was,..... efficient, volwassen, meewerkend.
I wanted this to be professional,..... efficient, adult, cooperative.
volwassen (also: rijp, belegen, bezonken)
volume_up
mature {adj.}
Deze zaken op een volwassen manier aanpakken vereist een diepgaande aanpak.
Dealing with the issue in a mature way means adopting an in-depth approach.
Europa moet het nieuwe Latijns-Amerika als een volwassen partner tegemoet treden.
Europe must deal with Latin America as a fully-fledged mature partner.
Een werkelijk volwassen relatie met Latijns-Amerika vereist ook aandacht voor die terreinen.
In a truly mature relationship with Latin America these topics too must be discussed.
volwassen (also: groot, omvangrijk)
volume_up
big {adj.}
En ja hoor, Nanotyrannus heeft juveniel bot en de grotere meer volwassen bot.
And sure enough, Nanotyrannus has juvenile bone and the bigger one has more mature bone.
De choreograaf, Toby Sedgwick, bedacht een prachtige enscenering waarin het veulen, dat was gemaakt van stokjes en twijgjes, opgroeide tot volwassen paard.
The choreographer, Toby Sedgwick, invented a beautiful sequence where the baby horse, which was made out of sticks and bits of twigs, grew up into the big horse.
volwassen (also: groot, meerderjarig, mondig, volgroeid)

Context sentences for "volwassen" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

DutchIn sociale aspecten van zijn leven was hij net een kind, helemaal niet volwassen.
In social aspect of his life he was just like a child, he was not at all matured.
DutchDie dag hoorde de verdachte mensen smeken om hun leven en volwassen mannen huilen.
That day, the accused heard people pleading for their lives and grown men crying.
DutchHet toont - voor één keer - aan dat wij ons volwassen en verantwoordelijk opstellen.
It shows, for once, that we have reached a state of maturity and responsibility.
DutchZe gaan zich zoals hen gedragen, zoals die volwassen die werken in hetzelfde veld.
They're modeling their behavior. ~~~ These adults, they're working in their field.
DutchIk denk dat baby's en kinderen eigenlijk meer bewust zijn dan wij, volwassen.
I think babies and children are actually more conscious than we are as adults.
DutchDat bewijst dat onze democratie volwassen is en dat maakt mij trots op ons land!
That is a sign of the maturity of our democracy and it makes me proud of our country!
DutchOp mijn 19de was ik een volwassen filmactrice maar nog steeds op zoek naar definitie.
By 19, I was a fully-fledged movie actor, but still searching for definition.
DutchDat was de democratie, maar ook de wetenschap werd op hetzelfde moment volwassen.
And that was democracy growing up, but it was also science growing up at the same time.
DutchIn een volwassen EU-ontwikkelingsbeleid moet het kind centraal staan.
In a fully-fledged EU development policy, the child should occupy centre stage.
DutchDe Europese Centrale Bank is vijf jaar na oprichting volwassen geworden.
Five years after its foundation, the European Central Bank has come of age.
DutchWe zijn opgegroeid met digitale technologie en dus denken we dat die volwassen is.
We grew up with digital technology and so we see it as all grown up.
DutchWelnu, waarom zou een volwassen man voor u verschijnen met een leeg montuur op zijn gezicht?
Now why would a grown man appear before you wearing empty frames on his face?
DutchOp zestienjarige leeftijd is men niet volwassen, noch in deze gevallen noch in andere.
No one is grown up at the age of 16, either in these or in other cases.
DutchDit is het moment waarop Europa volwassen wordt in zijn externe betrekkingen.
This is the moment when Europe grows up in its external relations.
DutchDe Fransen regeren zichzelf, zoals wij dat als volwassen democratieën allemaal behoren te doen.
The French will govern themselves, as all of us should do, as grown-up democracies.
DutchToch zullen wij die amendementen steunen, want ook de Groenen zijn volwassen geworden.
Despite this, we will be supporting those amendments, for the Greens, too, have now grown up.
DutchHet alcoholgebruik wordt daarom ook vaak als onderdeel van het volwassen worden beschouwd.
Alcohol consumption is therefore widely regarded as part of growing up.
DutchHet Parlement moet zo volwassen zijn zich daarbij neer te leggen.
It is important that this House is grown up enough to recognise that fact.
DutchEr bestaat een alternatieve mogelijkheid, want met volwassen stamcellen kan men hetzelfde bereiken.
We have the alternative of using human stem cells to achieve the same result.
DutchNaast veel kinderen doodt malaria ook veel volwassen Afrikanen.
It's a disease that kills a lot of adults in Africa, in addition to a lot of children.