"voorlichting" English translation

NL

"voorlichting" in English

NL voorlichting
volume_up
{de}

Wat is u201Czakelijkeu201D voorlichting en wat is u201Cvalseu201D voorlichting over de EU?
What is ‘ factual’ information and what is ‘ false’ information about the EU?
Informatie, voorlichting en voorzorgsmaatregelen moeten op de eerste plaats komen.
Information, awareness-raising and prevention must be the priorities.
Het is een kwestie van voorlichting, opleiding, beoordeling en preventie.
It is a question of information, training, assessment and prevention.
voorlichting
voorlichting (also: ontwikkeling, onderwijs, opleiding, opvoeding)
Ook zeer belangrijk - we investeren dit geld voor aids- en hiv-voorlichting.
Very important as well -- we invest this money in AIDS and HIV education.
Informatie en voorlichting zijn altijd de hoekstenen geweest van het consumentenbeleid.
Information and education have always been the cornerstones of consumer policy.
Hoe meer preventie, hoe meer voorlichting, hoe minder abortussen.
Better prevention and education will lead to fewer abortions.

Context sentences for "voorlichting" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

DutchNatuurlijk hebben deze ngo's ook subsidie nodig om voorlichting te kunnen geven.
Of course these NGOs also need funding to pay for their public relations work.
DutchVoorlichting en scholing van jonge boeren op Europees niveau zijn zeer belangrijk.
Informing and training young farmers at European level is vitally important.
DutchDat is absoluut contraproductief, dat is niet in het belang van de echte voorlichting.
That is totally counterproductive and does not help us really to clarify matters.
DutchEerlijke voorlichting en distributie van condooms zijn een beter antwoord.
Straightforward advice and the distribution of condoms would be a better solution.
DutchEr mag niet worden beknibbeld op de voorlichting aan en de scholing van burgers.
We should provide ample resources for informing and training the public.
DutchDaarom moeten wij alles in het werk stellen om de voorlichting te verbeteren.
Therefore we really should do everything in order to contribute to this enlightenment.
DutchHet gaat zonder meer om de democratie en om het recht op voorlichting.
That means democracy in its absolute sense, and the right to have things explained.
DutchZij willen en verwachten goede voorlichting inzake beleid en procedures.
They want and expect to be offered sound guidance on policy and procedure.
DutchIk hoop dat dit dan ook duidelijk zal blijken uit de voorlichting aan het publiek.
I hope that this is given due attention in our publicity campaign.
DutchBasis daarvoor is de participatie en voorlichting van de werknemers.
Involving employees and keeping them informed is a prerequisite for this.
DutchVoorlichting van patiënten is van fundamenteel belang en onontbeerlijk.
Guidance for patients is fundamental and guidance is urgently needed.
DutchWij mogen de fundamentele rol die het gezin speelt bij de voorlichting ook niet onderschatten.
Nor can we underestimate the fundamental role of the family as educators.
DutchWat voor zin hebben voorlichting, campagnes en overige initiatieven als we de wet niet veranderen?
What use are advertising, campaigns and everything else if we do not change the laws?
DutchVoorlichting op dit terrein is dus dringend noodzakelijk.
This, then, is an area in which there is an urgent need for people to be informed.
DutchDaarom moet vooral aan de voorlichting van jongeren aandacht worden besteed.
The main effort must therefore be to educate young people.
DutchIn de tweede plaats ben ik blij met hetgeen u over de voorlichting van de publieke opinie hebt gezegd.
Secondly, I was pleased at what you said about keeping the public informed.
DutchWat in het belang is van echte voorlichting, is te laten zien hoe het in werkelijkheid is.
The way to clarify matters is to show them as they really are.
DutchNatuurlijk is er ook goede voorlichting nodig voor de jeugd, zodat ze weten wat ze krijgen.
Naturally, young people also need to be properly informed so that they know what they are getting.
DutchIk aanvaard en steun de bevestiging van het beginsel inzake voorlichting en raadpleging van de werknemers.
I accept and support the claim of the principle of informing and consulting workers.
DutchIn de derde plaats houdt de doeltreffendheid van de ombudsman verband met de voorlichting van de bevolking.
Thirdly, the effect of this office is linked to its effectiveness among the public.