"voorspoed" English translation

NL

"voorspoed" in English

NL voorspoed
volume_up
{de}

Je hebt de Egyptische god Horus, die staat voor voorspoed, wijsheid en gezondheid.
There's the Egyptian god Horus, which symbolizes prosperity, wisdom and health.
Overregulering is slecht voor initiatief en belemmert aldus vooruitgang en voorspoed.
Over-regulation stifles initiative and, therefore, progress and prosperity.
Zou ineens overal ter wereld vrede en voorspoed heersen?
Has the world suddenly become a haven of peace and prosperity?
voorspoed (also: succes, geluk, welslagen, bloei)

Context sentences for "voorspoed" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

DutchWaarde collega's, de Spaanse volkswijsheid zegt: " Sneeuw brengt voorspoed ".
And, ladies and gentlemen, as Spanish folklore says: 'A white year is a good year '.
DutchIk wens de commissaris veel geluk en voorspoed, en heet de Marokkaanse delegatie van harte welkom.
I wish the Commissioner all the luck in the world and bid a very warm welcome to the Moroccan delegation.
DutchDit is onze kans om Europa te herenigen, om een nieuw Europa te bouwen, gebaseerd op de beginselen van vrede, stabiliteit en voorspoed.
If we doubt the value of those characteristics we only have to look at the former Yugoslavia.
DutchEen rechtvaardiger verdeling van de economische voorspoed, van de winsten die nu worden gemaakt, zou echter wenselijk zijn.
But it would also be a good thing to have a fairer distribution of the economic boom and the current benefits.
DutchDe corruptie tiert welig in Azerbeidzjan en de beloofde voorspoed afkomstig uit de oliereserves is tot nu toe een wassen neus gebleken.
Corruption is endemic in Azerbaijan and the promise of wealth from its oil reserves is, as yet, unrealised.
DutchIk wens hem voorspoed in woelige tijden.
DutchMet uw welnemen zeg ik vanaf deze plaats dat ook mijn land ' gemaakt is voor volmaakte voorspoed of exemplarische tegenspoed?.
From this platform I say, with your permission, that my country too is made either to succeed or to learn from its misfortunes.
DutchHet stabiliteits- en groeipact is een doeltreffend kader voor het begrotingsbeleid, zowel in tijden van economische voorspoed als in minder gunstige tijden.
The Growth and Stability Pact is a suitable framework for budgetary policy in times when the economy is developing well and in less good times.
DutchTot slot willen wij de Commissie uitdrukkelijk verzoeken in periodes van voorspoed waakzamer te zijn om voorbereid te zijn op turbulente tijden.
And finally, as an express appeal to the Commission, it urges it to play a more vigilant role at times of boom in order to ride out the storm at a later date.
DutchDat dit niet de goede manier is om de welvaart en de voorspoed in stand te houden maar dat de problemen in een ruimer kader moeten worden bekeken, is voor ieder van ons duidelijk.
It must be obvious to all of us that this is scarcely a suitable basis for maintaining wealth and well-being, and that a more comprehensive examination of the problems is needed.