"vooruit" English translation

NL

"vooruit" in English

NL vooruit
volume_up
{adjective}

vooruit (also: naar voren, voorwaarts, voort, voorover)
De openbaarmaking van de samenstelling van wasmiddelen is inderdaad een belangrijke stap vooruit.
The disclosure of the composition of detergents is indeed a major step forward.
Zoals reeds opgemerkt is hebben we met de Overeenkomst van Cotonou deze belangrijke stap vooruit gezet.
As has already been mentioned, the Cotonou Agreement was a forward step of this kind.
Het vredesproces is geen optie: het is de enige weg vooruit.
The peace process is not an option; it is the only way forward.
vooruit
volume_up
upfront {adj.} [Amer.]

Context sentences for "vooruit" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

DutchDe Unie neemt actief deel aan de pogingen om het vredesproces vooruit te helpen.
The Union is taking an active part in the endeavours to promote the peace process.
DutchVoorzitter, het gaat langzaam in het vredesproces, maar het gaat wel vooruit.
Mr President, the peace process may be moving slowly, but progress is being made.
DutchAl deze landen hebben sterke, pragmatische redenen om een stap vooruit te zetten.
All of these countries have strong practical reasons to take a further step.
DutchBulgarije, Roemenië en Macedonië hebben onze hulp nodig om vooruit te komen.
In order to make further progress, Bulgaria, Romania and Macedonia need our help.
DutchAls we het programma succesvoller willen maken, moeten we sneller vooruit.
We all have to move faster if we are to make a greater success of the programme.
DutchDe onafhankelijkheid van het rechtsstelsel in Roemenië gaat er dus zeker op vooruit.
So, things are improving in terms of the independence of Romania's justice system.
DutchZonder versterking van deze sector zullen we niet werkelijk vooruit kunnen komen.
Unless this sector is strengthened, we shall not achieve any real progress.
DutchWe lopen met onze voorstellen dus steeds vooruit op hetgeen men in de Raad bespreekt.
Our proposals are more up to date than what the Council has now put on the table.
DutchHet is een aanzienlijke stap vooruit voor de Europese geneesmiddelenindustrie.
It represents significant progress for the European pharmaceutical industry.
DutchIn plaats van vooruit te kijken, volgt dit kind steeds waar de bal geweest is.
Instead of anticipating, the child always follows where the ball has been.
DutchMogen we vragen dat ook van de andere kant een betekenisvolle stap vooruit komt?
Might we ask that a significant step is taken by the other side as well?
DutchNaar mijn idee zou de Regeringsconferentie de kans bieden voor een stap vooruit.
I think that the Intergovernmental Conference offers us the chance to make progress here.
DutchJe kan ermee achteruit in de tijd of vooruit in de tijd, maar niet hier en nu blijven.
And you can go backwards, you can go forwards; you cannot stay where you are.
DutchIk kan daar uiteraard niet op vooruit lopen, maar ik er wil wel twee dingen over zeggen.
Needless to say, I cannot make any predictions, but I can say two things about it
DutchMijn strijd voor de rechten van de mens zal de democratie in Turkije vooruit helpen.
My struggle for human rights will advance the cause of democracy in Turkey.
DutchHet voorstel van de Commissie en dit verslag zijn prima en een belangrijke stap vooruit.
The Commission's proposal and this report represent an important step forwards.
DutchZeker hebben wij bij het Verdrag van Amsterdam belangrijke stappen vooruit gemaakt.
Admittedly, we have made important progress with the Treaty of Amsterdam.
DutchIk denk dat dat voor de Europese burgers een belangrijke stap vooruit is.
I think that this is a very important step in terms of European citizenship.
DutchDe voorstellen dienen echter wel te worden gesteund als een eerste stap vooruit.
The proposals should nevertheless be supported as an initial measure.
DutchIk kom hier recht vooruit en ik ben er ten volle van overtuigd dat dit de juiste aanpak is.
I make no apology for this approach; I firmly believe that it is the correct one.