"voorwaarts" English translation

NL

"voorwaarts" in English

EN
EN

NL voorwaarts
volume_up
{adjective}

voorwaarts (also: vooruit, naar voren, voort, voorover)
Hoewel het maar om een bescheiden rol gaat, is dit volgens mij een zeer grote stap voorwaarts.
Although this is only a limited role I still see this as a big step forward.
Het kaderbesluit zou in dat opzicht mijns inziens een belangrijke stap voorwaarts betekenen.
In this context, in my view, the framework decision would constitute an important step forward.
Deze gedragscode betekent in twee opzichten een belangrijke stap voorwaarts.
That code of conduct represents two significant steps forward.

Context sentences for "voorwaarts" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

DutchMaar het was eigenlijk niet de PSO-overeenkomst die voorwaarts leidde, maar geld.
It was really not, however, the PCA Agreement that led the way but, rather, money.
DutchAls dat gebeurt, zal dat beschouwd worden als een wezenlijke stap voorwaarts.
If it does so, that will be regarded as essential progress along the way.
DutchDaar zitten we vast en als we dat kunnen verbeteren, is dat een geweldige stap voorwaarts.
This is our sticking point, and remedying it would represent tremendous progress.
DutchAls dat wel het geval zou zijn, geloof ik dat dit een belangrijke stap voorwaarts zou zijn.
I believe that, if this were to be possible, it would represent real progress.
DutchHet is een stap voorwaarts voor de Europese democratie en voor onze burgers.
It constitutes progress for European democracy and for our citizens.
DutchDaarmee zetten we een grote stap voorwaarts op weg naar een waarlijke Europese interne markt.
I believe that this will be a major step towards a European internal market.
DutchWe willen voorwaarts, maar zonder de zekerheid van het heden op te geven.
There are overlaps, which means that responsibility is being diluted.
DutchIk vind dat u hiermee voor deze Europese Unie een belangrijke stap voorwaarts heeft gezet.
I believe that you have taken an important step for the European Union.
DutchHet wordt sterk onderschat dat wij hierdoor een waarlijk enorme stap voorwaarts hebben gedaan.
The enormous step forwards that this represents is widely underestimated.
DutchIk denk dat Thessaloniki wat dat aangaat een belangrijke stap voorwaarts betekent.
We believe that Thessaloniki has been a very important step.
DutchDeze kwalitatieve stap voorwaarts zorgt echter ook voor nieuwe twijfels onder de leden van de EU.
It would also indicate that Europe is abandoning its influence and presence in the world.
DutchHet is niet voldoende, maar het is een belangrijk stap voorwaarts.
It is inadequate but it is an important step in the right direction.
DutchDaarmee heeft de aard van de Top een kwalitatieve sprong voorwaarts gemaakt.
The nature of the summit took a qualitative leap forwards.
DutchDit betekent een belangrijke stap voorwaarts, zowel voor producenten en consumenten als voor het milieu.
It is an advance for producers and consumers, as well as for the environment.
DutchVoorzitter, er zijn bij het Europees justitiebeleid het afgelopen jaar stappen voorwaarts gedaan.
Mr President, progress has been made in the European judicial policy during the past year.
DutchIk wil er bij alle fracties op aandringen om te proberen de blik voorwaarts te richten.
I wish to appeal to all the groups to try to look forwards.
DutchWij zijn ervan overtuigd dat de Unie dankzij de Grondwet een belangrijke stap voorwaarts kan zetten.
We firmly believe that the Constitution allows the Union to make significant improvements.
DutchWij boeken vooruitgang in die richting maar op dit ogenblik gaat het nog maar om kleine stapjes voorwaarts.
We are moving in this direction but are only making slight progress for the moment.
DutchDat is een stap voorwaarts in de richting van meer concurrentieneutraliteit op de financiële markten.
That represents progress towards greater competition neutrality on the financial markets.
DutchHet is een stap voorwaarts omdat de Europese democratie en het parlementarisme worden versterkt.
It represents progress in that it strengthens European democracy and parliamentary government.