"vormgeving" English translation

NL

"vormgeving" in English

NL vormgeving
volume_up
{de}

vormgeving (also: aanleg, schets, ontwerp, design)
volume_up
design {noun}
Drie aspecten dringen zich op: leiderschap, diplomatie en institutionele vormgeving.
Three things stand out: leadership, diplomacy and institutional design.
Daarom heeft Zweden dan ook geen direct belang bij de vormgeving van de euromuntstukken.
There is therefore no immediate Swedish interest in the design of the euro coin.
In dit geval zal een sectie worden gewijd aan informatie-vormgeving.
In this particular case a section will be devoted to information design.
vormgeving

Context sentences for "vormgeving" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

DutchBelangrijk is ook de discussie over de nieuwe vormgeving van de onderwijsmethode.
It is also important to discuss the new concepts of teaching and learning methods.
DutchTen tweede, voor een verhouding zorgen tussen waarde en grootte, alsook vorm en vormgeving.
Second, to create a relationship between the actual size and the form and shape.
DutchEen tweede belangrijk punt is de vormgeving van het transatlantisch economisch partnerschap.
A further important point is implementing the transatlantic economic partnership.
Dutchniet de vaste vormgeving maar een zacht zijn, een spontaan beleven van het al, zacht zijn.
not premeditation but grace, a kind of being in the world spontaneously, with grace.
DutchVormgeving van het beleid moet zo dicht mogelijk bij de burger gebeuren.
The policy should be drafted as closely to Europe's citizens as possible.
DutchIk complimenteer trouwens mevrouw Mann met de vormgeving en de inhoud van haar verslag.
I must compliment Mrs Mann anyway on the form and content of her report.
DutchMaar er is nog discussie mogelijk hoe de juridische vormgeving het beste gestalte kan krijgen.
But there is still room for discussion of the optimum legal form this should take.
DutchDe belangrijkste prioriteit is de vormgeving van de uitgebreide Unie.
The main priority is to give shape to the future of the enlarged Union.
DutchBij de vormgeving van deze toekomst moeten ze ons als gelijkgerechtigde partners terzijde kunnen staan.
In shaping this future they must stand at our side as partners with equal rights.
DutchDe vormgeving van een nieuw Verdrag komt nu in de beslissende fase.
The formulation of the new treaty is now entering its decisive phase.
DutchTen derde, concrete vormgeving overlaat aan de sociale partners.
Thirdly, legislation which leaves the specific shape and form of things to the social partners.
DutchDe wijze van vormgeving van het GBVB brengt dit tot uitdrukking.
The modelling of the CFSP expresses that reality very well.
DutchOp die wijze levert de Unie haar bijdrage aan de vormgeving van een stabiele, Europese veiligheidstructuur.
The Union is thereby contributing to the formation of a stable European security structure.
DutchIn de eerste plaats geldt dat politiek vormgeving is, vormgeving van de menselijke leefomgeving en samenleving.
First, politics means shaping; politics means shaping the habitat and coexistence of people.
DutchZo wordt de vormgeving van Europa op de verkeerde manier aangepakt.
Europe is putting the cart before the horse.
DutchDat er enige zorgen bestaan dat wij in de vertraging komen bij het zoeken naar de juiste juridische vormgeving.
But that there are some worries that our efforts to agree the right legal form will hold things up.
DutchIn het tweede alternatief bepleiten wij een gedetailleerde richtlijn met exacte regels voor de vormgeving van auto's.
The second was to recommend a detailed directive, stating exactly how cars are to be designed.
DutchDaartegen moeten we barrières opwerpen, bijvoorbeeld door middel van een speciale markering, verpakking, kleur of vormgeving.
This can be done by, for example, special labelling, packaging or different colours or designs.
DutchWat betreft de inhoudelijke vormgeving moet de Commissie de bevoegdheden van de lidstaten respecteren en garanderen.
It must continue to respect and defend the competence of Member States as regards the content of programmes.
DutchHet tweede punt is de vormgeving van het gebouw.
Secondly, the matter of the building decoration.