"vorst" English translation

NL

"vorst" in English

NL vorst
volume_up
{de}

1. general

vorst
vorst (also: rijp)
volume_up
frost {noun}
(Applaus) Dit is 1,5 meter, 13 centimeter vorst die ze achterliet.
(Applause) And so this is five-foot, five-inches of frost that she left behind.
Zoals de resolutie aangeeft brengen de vorst en de droogte dit jaar grote schade toe aan de economie en de levensomstandigheden in veel gebieden.
As your draft resolution points out, the frost and drought are causing damage to the economies and living conditions of many areas this year.
Ik wil echter wel de aandacht vestigen op schade door vorst, een probleem dat de rapporteur slechts heeft aangestipt, maar dat ook een natuurramp is.
However, I would like to highlight the rather perfunctory treatment of the damages caused by frost, which is also a form of natural disaster.
vorst (also: heer, koning)
volume_up
king {noun}
We kunnen onze zaak aan de vorst voorleggen.
We take our case before the king.
vorst (also: prins)
volume_up
prince {noun}
Te vaak leidt soevereiniteit tot de strafrechtelijke onschendbaarheid van de vorst.
All too often sovereignty relieves the prince of criminal liability.
Vandaag, 210 jaar later, bestaan vorst Potjomkin en het tsarenrijk allang niet meer, maar Potemkinse dorpen worden nog steeds gebouwd.
Today, 210 years later, Prince Potemkin and the Russian Empire are long gone, but Potemkin-style villages are still being built.
Het is altijd al de taak van de democratie geweest de macht van de vorsten te temmen.
It has always been the task of democracy to curb the power of princes.

2. architecture: "dak"

vorst (also: nok)
volume_up
coping {noun}

Context sentences for "vorst" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

DutchDit is het beeld dat miljoenen Noord-Koreanen geschetst krijgen van hun absolute vorst.
This is the vague picture of his absolute rule that millions of North Koreans get.
DutchAlle macht werd door de huidige vorst in zijn eigen handen gecentraliseerd.
The current ruler is concentrating all power in his own hands.
DutchIn deze tijd van het jaar kan er een meter sneeuw liggen bij dertig graden vorst.
At this time of the year there might be a metre of snow and the temperature could be thirty degrees below zero.
DutchDe vorst, net als de geschiedenis, beoordeelt ons naar de afloop...... én de manier waarop we de oorlog voerden.
His Majesty, like history, judges us by the outcome of the war...... and the manner in which it was fought.
DutchEen autoritaire vorst, de sjah, keerde terug aan de macht maar maakte daarna door zijn grootheidswaanzin en het verwaarlozen van zijn volk steeds meer binnenlandse vijanden.
An authoritarian ruler, the Shah, returned to power, but he proceeded to make ever more enemies in his own country on account of his lust for power and his neglect of his people.