NL waarnemen
volume_up
{het}

Dit gaat van satellietcommunicatie tot navigatie en het waarnemen van de aarde, activiteiten dus die een vast onderdeel van ons dagelijks leven zijn geworden.
These applications range from satellite telecommunications to navigation and earth observation systems and have become an integral part of our daily life.
De geloofwaardigheid van een eindrapport van een waarnemingsmissie van de EU is voor een belangrijk deel afhankelijk van de waargenomen en daadwerkelijke onafhankelijkheid van het werk van de missie.
The credibility of an EU observation mission's final report will depend to a significant degree on the perceived and actual independence of its work.

Context sentences for "waarnemen" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

DutchDeze trend kunnen we vandaag al waarnemen binnen de hele Europese auto-industrie.
This trend is already clearly observable throughout the entire European car industry.
DutchIn de discussie in het Parlement heb ik twee tendensen kunnen waarnemen.
In the discussion here in the Chamber, I have identified two distinct trends.
DutchDe Commissie zal haar taak als bewaakster van de Verdragen blijven waarnemen.
It transpires that all of these countries need to make further progress.
DutchHet kan zelfs zo zijn dat we eerst een prijsstijging zullen waarnemen.
There could even be some perverse upward movement of prices in the short term.
DutchIn de Volksrepubliek China hebben we geen enkele vooruitgang kunnen waarnemen.
We have not seen any progress in the People's Republic of China.
DutchDat soort verschuivende gedragspatronen kun je dus bij de socialisten in dit Parlement waarnemen.
So, this is the sort of changing pattern one sees on the socialist side of this House.
DutchDe Nederlandse regering had trouwens prima de honneurs kunnen waarnemen.
In fact, the Dutch Government could easily have done the honours.
DutchIk ben ervan overtuigd dat Ierland als klein land het voorzitterschap voortreffelijk zal waarnemen.
I am certain that, as a small country, Ireland will deliver an outstanding Presidency.
DutchHet is verbazingwekkend dat we vegetatie kunnen waarnemen in een spectrum.
It's amazing that we can detect vegetation from a spectrum.
DutchDatgene wat we nodig hebben om de wereld goed te kunnen waarnemen is dynamische informatie.
The one thing the visual system needs in order to begin parsing the world is dynamic information.
DutchDe hoogste energiedichtheid die we waarnemen in het universum is die van een pc-chip.
And the energy density that we see in the greatest of anywhere in the universe is actually in a PC chip.
DutchIk heb dat onlangs nog weer eens zelf in Indonesië kunnen waarnemen.
I saw this once again for myself in Indonesia not so long ago.
DutchVooral de toename van vreemdelingenhaat die wij de laatste tijd in Europa waarnemen, baart mij grote zorgen.
I am especially concerned at the increase in xenophobia that we have seen recently.
DutchWel heb ik enkele nuances kunnen waarnemen in de standpunten ten aanzien van hetgeen ons te doen staat.
I also feel that views have differed slightly about what should be done.
DutchWij moeten de trend waarnemen en onze reactie daarop afstemmen.
What we have to do is discern the trend and react accordingly.
DutchIk heb het met eigen ogen kunnen waarnemen: het was de EU op haar best.
I saw it with my own eyes: it was the EU at its best.
DutchVia licht kunnen we ze niet waarnemen, toch niet rechtstreeks.
They're not brought to us with light, at least not directly.
DutchVeel van de economische, politieke en sociale problemen die wij waarnemen, houden met dit ene feit verband.
Many of the economic, political and social problems that we identify stem from that single fact.
DutchDat we een communicatiekloof tussen de Europese Unie en haar burgers waarnemen, is overigens geen nieuw gegeven.
The perception of a communication gap between the European Union and its citizens is not new.
DutchDe Raad moet zichzelf het initiatiefrecht voor Europese wetsteksten geven en de uitvoerende macht waarnemen.
The Council must take upon itself the initiative for European texts and exercise executive power.