"wanneer ook" English translation

NL

"wanneer ook" in English

NL wanneer ook
volume_up
{adverb}

wanneer ook
Er is zo'n grote behoefte aan onze steun dat het een misdrijf is telkens wanneer ook maar de minste ecu verloren gaat aan nodeloze administratie en gesjoemel, om nog te zwijgen van de directe fraude.
There is such a great need for this support that it is a crime whenever a single ECU disappears on unnecessary administration and shoddy work, not to mention outright fraud.

Similar translations for "wanneer ook" in English

wanneer conjunction
ook adverb

Context sentences for "wanneer ook" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

DutchNoodhulp moet onvoorwaardelijk en waar en wanneer ook verstrekt worden.
Emergency aid must be given when and where it is needed, without any conditions.
DutchHoe kan het ook anders wanneer we het hebben over mensen die onze hulp nodig hebben?
When we are talking about human beings who need our help we cannot act in any other way.
DutchIk ben hen hiervoor dankbaar, ook wanneer hun mening niet overeenstemt met de mijne.
I thank them for this, even when their opinion is not the same as mine.
DutchIk heb geen enkele invloed op wat voor beleid dan ook wanneer ze beginnen te spelen.
I have no chance to make any policy whatsoever once they start playing.
DutchWant ook wanneer het met hun geld gebeurt, blijft het nog altijd dumping.
Because even if the money is forthcoming it is, after all, still dumping.
DutchWanneer worden ook de sociale richtsnoeren geïntegreerd in deze coördinatie?
When will it be time also to integrate the social policy guidelines into this coordination?
DutchDat is wanneer ik statistieken ook geloof, als ze oma-geverifieerd zijn.
That's when I believe statistics, when it's grandma-verified statistics.
DutchOok wanneer het gaat om zuiver formele daden moet een minimum aan solidariteit worden betuigd.
We should also be showing a minimum of solidarity with purely formal measures.
DutchZe weten ook wanneer er wetten worden overtreden en wanneer er hypocrisie in het spel is.
They will also recognise law-breaking and hypocrisy when they see it.
DutchVooruitblikken wordt heel wat geloofwaardiger wanneer je ook positief terug kunt blikken.
Looking forward carries much more weight if you have some positive achievements to look back on.
DutchMijnheer de Voorzitter, wanneer komt er dan ook eindelijk een wapenembargo?
So, Mr President, when are we going to see an arms embargo?
DutchDe kans op wapen- en drugssmokkel neemt ook toe wanneer de grenscontroles geheel worden afgeschaft.
The risks of arms and drug smuggling will also increase if border controls are abolished.
DutchEr gebeurt helemaal niets, ook niet wanneer het visseizoen begint.
Nothing will happen, even if the fishing season is about to start.
DutchHij was een man van grote ambitie, die echter ook wist wanneer hij compromissen moest sluiten.
He was a man with great ambition, but who knew when to compromise.
DutchDeze informatie moeten de passagiers ook krijgen wanneer een luchtvervoerder wordt vervangen.
And that information must also be provided to passengers in the event of a change of air carrier.
DutchWanneer ook dat onvoldoende oplevert, moet het maximum van 0, 5 procent maar worden losgelaten.
If that is not enough, then we should abandon the 0.9 % maximum.
DutchVanzelfsprekend worden zij, wanneer zij zich melden, ook voor de rest van de stemming in aanmerking genomen.
It is logical that if they do this is taken into account during the rest of the voting.
DutchDe vraag luidt dan ook: wanneer kunnen we van deze subsidie afzien?
So the question is: when can we put an end to this refund?
DutchIk vraag mij dan ook af wanneer er een eind komt aan deze hervorming en aan deze ontevredenheid.
Therefore, I wonder when this reform will come to an end, when there will be an end to this discontent.
DutchWij zouden het erg leuk vinden wanneer jij ook zou komen.
We are having a party amongst friends to celebrate…and we would be very glad if you could come.