"weg halen" English translation

NL

"weg halen" in English

weg halen
Our team was informed that the translation for "weg halen" is missing.

Similar translations for "weg halen" in English

weg noun
weg adjective
English
weg adverb
English
halen verb

Context sentences for "weg halen" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

DutchOns amendement 7 probeert die formulering ook weg te halen uit de tekst.
Our Amendment 7 tries, in fact, to remove this wording altogether from the text.
DutchIk vind het onethisch om primaten uit hun natuurlijke leefomgeving weg te halen.
I think it is morally reprehensible to take primates from the wild.
DutchHet verslag zegt dat het niet de bedoeling is om het goederenvervoer van de weg te halen.
The report says that it is not the intention to get freight transport off the roads.
DutchWe moeten de vervoerde goederen van de weg halen en ze per spoor laten transporteren.
We must move transported goods off the roads and onto the railways.
DutchWij verzetten ons tegen elke poging de democratie uit onze grondwetten weg te halen.
The voters in our countries should always have the last word.
DutchInderdaad, er zal heel wat inspanning nodig zijn om de mijnen weg te halen.
Banning mines will indeed call for a great deal of energy.
DutchDe Franse overheid gaf het bevel al het goud en zilver uit België weg te halen.
The order was given by those in power in France to remove as much gold and silver as possible from Belgium.
DutchZe hebben geen centrale uitvoerende macht die je weg kunt halen zodat het hele ding faalt.
They don't have a center executive branch that you can take out and cause the whole thing to fail.
DutchHet is niet onze bedoeling om te trachten het onderwerp uit het actualiteitendebat weg te halen.
We do not seek to remove the item from topical and urgent debate.
DutchDaar bevindt zich het stemmetje dat zegt, "Vergeet niet bananen op te halen op weg naar huis.
It's that little voice that says to me, "Hey, you gotta remember to pick up bananas on your way home.
DutchHet is vooral de economische zelfverwezenlijking die de vrouw toestaat om het weg te halen.
And I have done this throughout my work.
DutchIk verzoek u te gaan zitten en het bord weg te halen.
Would you please sit down and remove that sign.
DutchOmdat we de achtste geest niet hoeven weg te halen.
Because we don't need to extract the 8th spirit.
DutchWanneer u die nu weg wil halen, goed, maar dan hebt u tot nu toe op zijn zachtst uitgedrukt iets anders gezegd.
If you want to destroy those foundations, all well and good, but that is not what you have been saying until now.
DutchHet lijkt misschien niet veel om gedurende zes jaar 2 miljoen euro per jaar bij Zuid-Afrika weg te halen, zoals is voorgesteld.
The proposal to take EUR 2 million per year away from South Africa for six years may not seem much.
DutchWij zullen wel geld hiervoor nodig hebben, dat wij bij andere energievormen weg moeten halen om een omwenteling te bewerkstelligen.
We will need money, which we must take away from other energy sources, to effect this volte-face.
DutchOok telefoontjes en de vooruitgang in het algemeen kunnen dienen om een stukje eenzaamheid van de ouderen weg te halen.
Even mobile phones and progress can serve to take away some of the loneliness from the lives of elderly people.
DutchHet eerste wat ik doe, is ze daar weg halen.
So first thing, I get them out of there.
DutchVervolgens werd de gewonde door een soldaat om het leven gebracht alvorens een verpleegkundige werd geroepen om het lichaam weg te halen.
Then a soldier killed the injured man before calling the nurse forward to come and recover his body.
DutchJe begint me 12 en ze halen ze weg.
You start with 12 and they take them away.