"werkloosheid" English translation

NL

"werkloosheid" in English

NL werkloosheid
volume_up
{de}

werkloosheid
Het werkloosheidspercentage onder vrouwen is hoger, vooral de langdurige werkloosheid.
Women have a higher recorded rate of unemployment, especially long term unemployment.
Er wordt niets gezegd over werkloosheid, terwijl de werkloosheid blijft toenemen.
The programme says nothing about unemployment, even though it has worsened.
Bovendien blijven de langdurige werkloosheid en de werkloosheid onder de jongeren voortdurend stijgen.
Moreover, long-term unemployment and youth unemployment are still rising.
werkloosheid (also: overbodigheid)
In plaats van meer werkgelegenheid krijgen wij daardoor massaontslagen en een verticale stijging van de werkloosheid.
Instead of creating jobs, we have mass redundancies and spiralling unemployment.
Is het de toename van de werkloosheid, van het aantal collectieve ontslagen of van de instabiliteit die de rapporteur verontrust?
Is it the rise in unemployment, collective redundancies and seasonal employment which so concerns the rapporteur?
Om te voorkomen dat de werkloosheid toeneemt, moeten we bindende maatregelen uitvaardigen die massaontslagen onmogelijk maken.
In order to prevent further unemployment, we must have binding measures to prevent mass redundancies.

Context sentences for "werkloosheid" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

DutchDe Top te Dublin heeft op het gebied van de werkloosheid, bijvoorbeeld, niets opgelost.
The Dublin summit, for example, resolved nothing as far as employment is concerned.
DutchIn slechts enkele jaren heeft Oostenrijk de hoogste werkloosheid...
With regard to employment, in the space of a few years Austria has the highest...
DutchU geeft toe dat bij een groei van tenminste 2,4% de werkloosheid niet verder oploopt.
You acknowledge that with growth at less than 2.4 % there was no reduction in employment.
DutchIn Polen is er bijvoorbeeld negentien procent werkloosheid en die daalt niet.
In Poland, for example, the employment figure is 19 % and is not showing any signs of abating.
DutchIs er daarom echter sprake van minder werkloosheid en meer groei?
The crisis is, of course, attributable not only to misguided monetary policy.
DutchTijdens dit debat is overduidelijk gebleken dat we ons moeten concentreren op de werkloosheid.
The need to focus on employment came through very strongly in this debate.
DutchDe werknemers worden, uit angst voor werkloosheid, gedwongen deze clausule te aanvaarden.
In it, the workers are dragged under the pressure of securing a job.
DutchEen van de redenen dat deze werkloosheid zo hoog is - er zijn er meerdere - is de EMU.
One reason why it is so high - there are several - is the EMU.
DutchBovendien is er de volstrekt onbevredigende situatie op het gebied van de werkloosheid.
Then there is the totally unsatisfactory employment situation.
DutchVooral op de werkloosheid heeft de interne markt niet echt een positieve invloed gehad.
As far as employment especially is concerned the internal market has hardly had any positive effect.
DutchEen werkloosheid van 18-20 miljoen mensen in Europa laat natuurlijk haar sporen na bij onze kinderen.
With 18 to 20 million unemployed people in Europe, our children are naturally affected.
DutchUit de cijfers blijkt zoals gezegd dat de werkloosheid bij vrouwen hoger ligt dan bij mannen.
And, as I say, the figures suggest that there are a great many women who have become unemployed.
DutchDe werkloosheid onder vrouwen ligt maar liefst drie procentpunten boven die onder mannen.
Three percentage points more women than men are unemployed.
DutchHet is wellicht fout om de werkloosheid en de armoede aan één enkele factor toe te schrijven.
To try to relate the problems of employment and poverty to one single factor is perhaps a mistake.
DutchWij kunnen - en mogen - de verschillende problemen in verband met de werkloosheid niet los van elkaar zien.
We cannot and must not isolate the various problems relating to employment.
DutchDit is waar het om draait, volgens de heer Van Velzen - dat wij werkloosheid moeten voorkomen.
This is the key point Mr van Velzen has been making - that we have to have a preventative approach.
DutchHoe kan er sprake zijn van een sociaal model dat zoveel mensen veroordeeld tot de ellende van werkloosheid?
How can one speak of a social model that consigns so many to the misery of joblessness?
DutchMaar dit zal leiden tot meer armoede, werkloosheid en onzekerheid voor de volkeren van Europa.
This is the Europe of their visions; by no stretch of the imagination is it the Europe of the workers.
DutchEr heerst buitenproportioneel veel werkloosheid onder ouderen.
It affects a disproportionately large number of older people.
DutchDoor de sociale en economische tegenstrijdigheden dreigt voor tientallen miljoenen Chinese burgers de werkloosheid.
Tens of millions of people are unemployed due to social and economic contradictions.