"wetboeken" English translation


Showing results for "wetboek". "wetboeken" is currently not in our dictionary.
NL

"wetboeken" in English

NL wetboek
volume_up
{het}

wetboek (also: cijfer, code, geheimtaal, geheimschrift)
volume_up
code {noun}
Wij hebben het niet over een Europees wetboek van strafrecht; daar gaat het ons niet om.
We are not talking about a European criminal code; that is not what we want.
Terecht geeft het verslag zelf al aan dat er geen Europees wetboek van strafrecht moet komen.
The report itself rightly says that we do not want a European penal code.
Een wetboek van strafrecht of rechtsvordering waar bloed aan kleeft, noemen we nog steeds een wetboek.
Despite being written by a bloody hand, a penal or procedural code is still called a code.
wetboek
wetboek
Ik ben er een voorstander van om als Parlement deze richtlijn zo snel mogelijk in het wetboek op te nemen.
I agree that we in this Parliament should get it onto the statute book as soon as possible.

Context sentences for "wetboeken" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

DutchDe voorstellen zijn niet op onderwerp geordend, zoals in de begroting en in de wetboeken.
The proposals are not arranged according to subject, as in budgets and statute books.
DutchGoede wetboeken hebben weinig nut als de wetten niet ten uitvoer worden gelegd.
Good laws on the books help little if they are not enforced.
DutchDe inschrijving van kinderrechten in onze wetboeken en deze rechten afdwingbaar maken ook tegenover derde landen.
Children's rights must be placed on our statute books and enforced against third countries too.
DutchDe mensenrechten zijn bezegeld in wetboeken; de juridische verdragen gelden voor iedereen, en zeer zeker ook voor de machtigen.
Human rights are enshrined in codes: legal treaties apply to everyone, especially to the powerful.
DutchIk twijfel er niet aan dat het verslag uiteindelijk hier behandeld zal worden en zijn weg zal vinden naar de wetboeken van alle lidstaten.
I have little doubt that the report will eventually pass through this place and find its way onto the statute books of every Member State.
DutchIk kan mij niet herinneren dat onze eisen met betrekking tot het in orde maken van de wetboeken van strafrecht en de mores van de politie toen net zo hard geformuleerd waren als vandaag.
I do not remember our requirements for tidying up penal codes and changing the attitudes of the police being quite as harshly worded as they are today.
DutchDe lidstaten kunnen er geen twee wetboeken van strafrecht op nahouden: een wetboek dat van toepassing is op de binnenlandse drugshandel en een ander wetboek voor de grensoverschrijdende drugshandel.
The States cannot have two penal codes, one to be applied to drug trafficking that takes place exclusively within their borders and another for drug trafficking that has a cross-border dimension.