"zakenlui" English translation

NL

"zakenlui" in English

NL zakenlui
volume_up
{de}

zakenlui
Dit zijn de nomadenmeisjes die de prostituees van de Afghaanse zakenlui werden.
These are the nomad girls who became prostitutes for Afghan businessmen.
Ik heb nog in juni jongstleden een bezoek aan Marokko gebracht aan het hoofd van een delegatie zakenlui.
I visited this country at the head of a delegation of businessmen as recently as June of this year.
Dat is zo, iedereen weet dat, behalve enkele als wetenschapper vermomde zakenlui die hier winstgevende zaakjes ruiken.
It is well known that is how things stand, apart of course for certain businessmen, disguised as scientists, who see it as a source of lucrative business.

Context sentences for "zakenlui" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

DutchDe interne markt van de post wordt op de voorwaarden van zakenlui gerealiseerd.
The common market in postal services will be created on the terms of the marketeers.
DutchBovendien roep ik de zakenlui in de Europese Unie op Moldavische wijn te importeren.
And I would encourage the businesspeople of the European Union to import Moldovan wine.
DutchEn ook de geweldige wetenschappers en zakenlui bij Ikaria.
And also the wonderful scientists and businesspeople at Ikaria.
DutchDat zou de rechtszekerheid van de burgers en van de zakenlui in de Europese Unie aanzienlijk vergroten.
That would considerably enhance the legal certainty of the citizens and business people in the European Union.
Dutch-- Voorzitter, zakenlui spreken graag van een win-win situatie, een situatie waar iedereen beter van wordt.
Madam President, business people like to talk about a win-win situation, a situation where everyone stands to gain.
DutchVoor gewiekste zakenlui en personen die een goed reisbureau inschakelen misschien wel, maar niet voor de normale burger.
For clever business people and people who have a good travel agent, maybe they can cope, but not normal citizens.
DutchIk ga ervan uit dat, alhoewel het exacte getal van zakenlui hierin niet gekend is, hun aantal zeker en vast niet gering zal zijn.
I assume that, although the exact number of businesspeople included in this figure is not known, their number will most definitely not be low.
DutchMensen of groeperingen, zakenlui en journalisten die te kritisch ten aanzien van het beleid van het Kremlin en Putin staan, wordt de mond gesnoerd.
Except in Russia, where people or groups, business people and journalists that are too critical of the Kremlin’ s and Putin’ s policy are gagged.
DutchWaar het echter voor iedereen die reist - zakenlui en toeristen niet op de laatste plaats - om gaat, is dat de investering die de lidstaten moeten doen niet meer kan wachten.
The bottom line, however, for all of us who travel - not least the business community and leisure and tourism travellers - is that the investment required by the Member States is urgent.