"zakenwereld" English translation

NL

"zakenwereld" in English

NL zakenwereld
volume_up
{de}

1. business

zakenwereld
Over het algemeen geef ik een hele lezing over de impact van vrouwen op de zakenwereld.
I generally give a whole lecture on the impact of women on the business community.
Zo zou het in de zakenwereld gaan - het bedrijf zou zijn deuren sluiten.
That is what would happen in the business community - the company would be closed.
Prominente vertegenwoordigers van de Turkse zakenwereld dempen daarentegen deze positieve geluiden.
On the other hand, prominent representatives of the Turkish business community are suppressing these positive noises.

Context sentences for "zakenwereld" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

DutchDe fungerend voorzitter sprak over het belang van Hongkong voor de zakenwereld.
The President-in-Office spoke of the importance of Hong Kong to business.
DutchHet is een methode die gekend is in de zakenwereld, meer bepaald in de holdings.
It is a method familiar to us from the business world, under the term 'holding company '.
DutchEn steekt er min of meer een mythe van de grote strategie overal de kop op in de zakenwereld.
And there's to some extent a big strategy myth that's prevalent in business now.
DutchHet is vaak de reizende mannelijke zakenwereld die dit nogal eens in de wind slaat.
It is the gentlemen business travellers who tend to disregard this.
DutchDe zakenwereld staat volgens hen gelijk aan kapitalisme, hun meest gehate vijand.
Businesses represent capitalism to them, their most hated enemy.
DutchIn het sociale, het onderwijs en onze zakenwereld schatten we spel niet hoog in.
In social, in education and in our business, don't value play.
DutchIk denk dat ik mogelijk onbewust heb geloofd dat ik een soort held uit de zakenwereld was.
I think that I may have believed unconsciously, then, that I was kind of a business hero.
DutchZakenwereld: de laagste perceptie in de EU dat ondernemers goed zijn voor de maatschappij.
Business: The lowest perception in the E.U. that entrepreneurs provide benefits to society.
DutchCriminaliseren van de zakenwereld - is dat echt waar het om draait bij de Europese integratie?
Is turning our businessmen into criminals really what European unity is really all about?
DutchOndanks deze schandalen geeft de zakenwereld telkens weer blijk van dezelfde kortzichtigheid.
Faced with these scandals, the business world is still affected by the same short-sightedness.
Dutch(Gelach) Ik sloeg een tijdschrift open, en Visa's huisstijl was: "De zakenwereld accepteert eenvoud".
(Laughter) I opened up a magazine, and Visa's branding was, "Business Takes Simplicity."
DutchJe kunt zo'n beetje hetzelfde zien gebeuren in de zakenwereld.
You can see a bit of the same thing happening in the business world.
DutchDe instellingen, de zakenwereld en de wereld van het werk kunnen niet zonder een dergelijke infrastructuur.
Without it, institutions, business and the world of work could not function.
DutchIn de zakenwereld zouden we het zo zeker niet aanpakken.
Well, in business, that's certainly not the way we would go about it.
DutchOok de nieuwe eerste minister komt uit de zakenwereld.
As for the new Prime Minister, he is also from a business background.
DutchEn elk van ons, ongeacht onze rol in de zakenwereld, heeft een hiërarchie van behoeften op de werkplek.
Each of us, no matter what our role is in business, has some hierarchy of needs in the workplace.
DutchWij begrepen de situatie: de zakenwereld was gespannen.
We got the message: the business aspect was the hottest area.
DutchDezelfde eis komt ook continu van de zakenwereld, die aandringt op basisregels op lange termijn.
This is also a demand constantly heard from the business world, which says that it needs long-term ground rules.
DutchZakenwereld en industrie redden de mensheid van de afgrond.
And if anybody can, it follows that everybody can.
DutchEn dat brengt ons naar de mythologie in de zakenwereld.
And that brings us to the mythology of business.