"zeebrasem" English translation

NL

"zeebrasem" in English

NL

zeebrasem {de}

volume_up
1. gastronomy
zeebrasem (also: goudbrasem)
De amendementen 3 tot 5 strekken ertoe het nu voorgestelde tariefcontingent voor zeebrasem en zeebaars van 100 tot 200 ton te verhogen.
Amendments Nos 3-5: the purpose of these amendments is to increase the newly proposed tariff quota for sea bream and sea bass from 100 tonnes to 200 tonnes.
Om al deze redenen stelt de Commissie externe economische betrekkingen de Commissie en de Raad voor, het communautaire tariefcontingent voor zeebrasem en zeebaars te verhogen.
Therefore the REX Committee is proposing to the Commission and the Council to extend the Community quota for sea bass and sea bream.
Bovendien stijgt de vraag naar zeebaars en zeebrasem in de Unie en een verdubbeling van het contingent, zoals ik al heb voorgesteld, zou dus ook vanuit dat oogpunt te ondersteunen zijn.
Furthermore, demand for sea bass and sea bream is rising in the Union and a doubling of the quota, as I have indicated, would thus be a good thing from that point of view as well.