"zeldzame" English translation

NL

"zeldzame" in English

EN

NL zeldzame
volume_up
{adjective}

zeldzame (also: zeldzaam, schaars, ongemeen, doorbloed)
volume_up
rare {adj.}
Het is belangrijk dat patiënten met zeldzame ziekten niet vergeten, maar geholpen worden.
It is important that patients with rare diseases are not forgotten, but are helped.
Wat met alle andere zeldzame ziekten, waarvoor ook meer onderzoek gedaan moet worden?
What about all the other rare diseases where there is a need for greater research?
Met relatief geringe kosten kunnen zo habitats van zeldzame diersoorten behouden blijven.
This will preserve the habitats of rare animal species at a relatively low cost.
zeldzame (also: resterend, onregelmatig, vreemd, gek)
volume_up
odd {adj.}

Context sentences for "zeldzame" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

DutchIk ben een van die zeldzame Europese afgevaardigden die zelf in Noord-Korea is geweest.
I am one of the very few MEPs to have stayed in North Korea.
DutchZeer snel vertelden ze me, "Nierkanker is een zeldzame ziekte.
Very quickly they told me, "Kidney cancer is an uncommon disease.
DutchWe beleven vandaag dan ook een nogal zeldzame situatie in het Parlement.
The situation here today is a rather unusual one.
DutchDit zijn de meest zeldzame pinguïns in de wereld.
These are the rarest penguins in the world.
DutchVanuit economisch oogpunt gezien is de uitbreiding één van de zeldzame situaties waarin voor alle betrokken partijen sprake is van een win-winsituatie.
From an economic standpoint, enlargement is one of the few games in which all the players stand to win.
DutchIn zeldzame gevallen kan de luchthaven ook voor oefeningen worden gebruikt, maar zij blijft dan de hele tijd voor de civiele luchtvaart geopend.
The airport may be used for very occasional military exercises but remains open to the public throughout the entire exercise.
DutchDe Europese Raad heeft met zeldzame voortvarendheid een aantal belangrijke besluiten genomen, waarvan akte en waarvoor lof.
With unusual drive, the European Council has taken a number of important decisions, of which we have taken note and for which we have given due credit.
DutchMijnheer de Voorzitter, weesgeneesmiddelen worden zo genoemd omdat ze worden gebruikt in de behandeling of diagnose van zeer zeldzame ziekten.
Mr President, orphan medicinal products are so called because they are used in the treatment or diagnosis of conditions that occur so rarely.
DutchNederland bijvoorbeeld, aanvankelijk ten voorbeeld gesteld aan alle andere lidstaten en nu zo langzamerhand verworden tot een zeldzame rariteit.
One such country is the Netherlands, initially presented as a role model for all other Member States and gradually relegated to curiosity status.
DutchEn toch worden wij telkens opnieuw opgeschrikt door ernstige misstanden die tijdens de zeldzame controles aan het licht komen.
All the same, we are still repeatedly shocked by the often intolerable situations revealed in individual cases by the checks, which are far too few and far between.
DutchEn dan zitten wij hier druk te delibereren over het lot dat zeldzame kleine visjes is beschoren bij de kweek van grote vissoorten of we zitten te emmeren over het cacaogehalte in chocolade!
And we sit here discussing - it has really happened - what becomes of juveniles in fish farms producing bass, or the percentage of cocoa in chocolate.
DutchHet unieke van de Europese Unie is het geniale, maar historisch gezien zeldzame, idee om mensen via de onderhandelingstafel te verenigen in plaats van via een loopgravenoorlog.
What is unique about the EU is the brilliant, but historically unusual, idea of bringing people together at the negotiating table instead of through trench warfare.
DutchMijnheer Jarzembowski, mijnheer Cornelissen, zeldzame andere aanwezigen, mijnheer Kinnock, op de keper beschouwd ligt het vervoersbeleid aan de basis van alles wat wij hier bespreken.
Georg Jarzembowski, Petrus Cornelissen, a few others and even Commissioner Kinnock - if we take the overall view, transport policy is the basis of everything we are discussing here.