"zich helemaal" English translation

NL

"zich helemaal" in English

EN

NL zich helemaal
volume_up
{pronoun}

zich helemaal
volume_up
all {pron.}
Terzelfdertijd zien wij echter dat de Raad zich helemaal niet verroert.
At the same time, however, we are seeing no progress at all being made by the Council.
Ook moet de Raad zich helemaal aan de spelregels van de democratie houden.
It must also abide by all the rules of the democratic processes.
Commissaris Bangemann had zich helemaal niet voorbereid om over Echelon te spreken.
Mr Bangemann was not at all prepared to speak about Echelon.

Similar translations for "zich helemaal" in English

zich pronoun
helemaal adverb

Context sentences for "zich helemaal" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

DutchHet heeft zes jaar geduurd om deze fraudezaak, die zich in 1996 voordeed, helemaal uit te zoeken.
It has taken six years to get to the bottom of this fraud that occurred in 1996.
DutchMaar gisteren stond er in de krant dat Heineken zich helemaal niet had teruggetrokken.
But yesterday's papers said that Heineken had not in fact pulled out.
DutchNou, Rusland hoeft zich helemaal niet te rechtvaardigen tegenover de Europese Unie!
No, Russia does not need to justify itself to the European Union!
DutchWij moeten erkennen dat een groot deel van de bevolking zich dat helemaal niet kan veroorloven.
We need to be honest about the fact that many people simply cannot afford it.
DutchZe leaseden de auto's alleen, omdat ze zich die sjieke auto's helemaal niet konden veroorloven.
They just leased them -- because they couldn't afford to own the fancy cars.
DutchOm te beginnen spreekt de resolutie zich helemaal niet voor of tegen de Tobin-tax uit.
To start with, the resolution does not in any way speak in favour of, or against, the Tobin tax.
DutchDat er niet-ontvankelijke klachten binnenkomen, is op zich helemaal niet vreemd.
There is nothing unusual about inadmissible complaints.
DutchIk ben er niet zeker van dat de tekst waarover de Raad zich momenteel buigt helemaal de juiste is.
I am not convinced that the text that the Council is currently considering is yet good enough.
DutchDe meeste mensen zijn zich helemaal niet bewust van deze filters.
Most people are entirely unconscious of these filters.
DutchMaar op het moment mag men zich over helemaal niets meer verbazen wat de politiek van de Socialisten betreft.
But at this point we should no longer be surprised at anything relating to the Socialists ' politics.
DutchZij heeft zich helemaal in deze materie ingewerkt en bovendien een heel duidelijk standpunt ingenomen.
She has obviously not only studied the material in depth but has also adopted very clear positions on the issues.
DutchDus ze deed dit dreigritueel een paar minuten, en toen gebeurde er iets wonderlijks -- ze ontspande zich helemaal.
So she did this threat display for a few minutes, and then the most amazing thing happened -- she totally relaxed.
DutchDe klootzak heeft zich helemaal ingenesteld.
Son of a bitch is dug in like an Alabama tick.
DutchDe Raad kon zich niet helemaal in onze standpunten vinden en wilde voeding voor diabetici vervangen door voeding voor sportbeoefenaars.
The Council did not entirely share our views and wanted to replace diabetic foods with sports foods.
DutchDat zijn belangrijke thema's die nog niet helemaal rond zijn en daarom mag niemand zich al helemaal zeker voelen.
These are important issues and they will have to be examined in a context such as this; for this reason no country should feel too sure of itself.
DutchDat is op zich niet helemaal waar.
DutchBij ontvoeringen stapelen de geestelijke en lichamelijke problemen zich natuurlijk helemaal op, zeker als daar fysiek geweld aan te pas is gekomen.
In the specific case of abductions, they undoubtedly also suffer both psychologically and physically, and may even be taken by force.
DutchDe werkende klassen van de Europese Unie maken zich daar echter helemaal niet bezorgd om, maar veeleer om de stortvloed van collectieve ontslagen.
However, what concerns the working classes of the European Union is certainly not that, but rather the avalanche of collective dismissals.
DutchIk geloof dat de Commissie zich helemaal niet anders had opgesteld als er in een willekeurige andere sector binnen de eigen organisatie vergelijkbare dingen waren gebeurd.
I believe that the Commission would not have acted otherwise given the same situation in any other sector of the Commission's policy.
DutchOndernemers die dergelijke besluiten nemen, maken zich helemaal niet schuldig aan " immorele concurrentiepraktijken ", zoals letterlijk in het verslag staat.
Entrepreneurs taking decisions of this nature are certainly not resorting to ‘ immoral or predatory tactics ’ – I quote from the document before us.