"zinken" English translation

NL

"zinken" in English

NL

zinken [zonk|gezonken] {verb}

volume_up
Intussen blijft het project zinken in het bureaucratische moeras.
Meanwhile, the project continues to sink into the bureaucratic bog.
Als Sellafield zinkt, dan zinken wij allemaal mee.
If Sellafield sinks we will all sink with it.
Grappig, we bouwen een stad precies zoals we het willen, en dan laten we het zinken.
Funny, here we go and build a town just the way we like it, and then we go and sink it.
De vraag is: zinken we met zijn allen solidair maar apathisch in het moeras of gaan we die andere weg op van dynamiek, van vernieuwing en van vooruitgang.
The question is: will we all go down together in apathetic solidarity, or will we opt for dynamism, innovation and progress?
Wij moeten het serieus aanpakken anders zal het hele schip tot zinken gebracht worden door een paar saboteurs die de EU hetzelfde lot als de Titanic toewensen.
We need to tackle it seriously or the whole boat will go down because of a few wreckers who are out to destroy the European voyage.

Context sentences for "zinken" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

DutchEen wapen vinden dat ze allemaal verkent en tot zinken brengt, maakt deze job nu zo moeilijk.
Finding a weapon that recognizes and sinks all of them makes the job that much harder.
DutchAls het zou zinken, zou een olielek een heel ander verhaal zijn.
If it sank, it would be a whole different story as far as an oil spill.
DutchHet heeft mijn motorboot vernield, en toen deze woonboten laten zinken.
It destroyed my motorboat, and then it sank these houseboats.
DutchIk hoop dat jullie niet te veel ruzie maken op de commandobrug en het schip doen zinken.
I sincerely hope that those in command on the bridge do not keep on squabbling until the ship sinks.
DutchDe heer Harbour zei dat het schip mogelijk zou zinken.
Mr Harbour spoke of the possibility of the ship sinking.
DutchDat betekent dat een dure zinken kist nodig is.
That means that a zinc coffin is required, at enormous expense.
DutchEen week geleden hebben de aanslagen van 11 mei geleid tot het zinken van een marineschip met achttien mensen aan boord.
A week ago, the attacks of 11 May culminated in the sinking of a navy vessel with 18 people on board.
DutchNet als ik zult u in de grond kunnen zinken van schaamte.
You will be filled with shame, as I was.
DutchHet tot zinken brengen van schepen in de Zuidzee kan geen verwijdermethode zijn die recht doet aan het milieu.
If that is to be done in an environmentally friendly way, that cannot mean scuppering them somewhere in the South Seas.
DutchIk denk dat het de woonboot laat zinken.
DutchHet is tot zinken gebracht door de lobby's in de Europese Unie, die op die manier de migratiedruk alleen nog maar sterker maken.
It was sunk by the lobbies in the European Union and, consequently, pressure from migrations is growing ever stronger.
DutchHoeveel vaartuigen zijn tot zinken gebracht?
DutchZij had ook ergens anders kunnen zinken.
DutchLaten we echter niet vergeten dat de schade veroorzaakt door het zinken van de Prestige geschat wordt op minstens 5 miljard euro.
However, we cannot ignore the fact that the damage caused by the sinking of the is estimated at a minimum of EUR 5 billion.
DutchDe praktijk van het laten zinken van schepen op volle zee en het belabberd slopen ervan in arme regio's moet tot het verleden behoren.
The practice of disposing of ships out at sea and the rotten scrapping of these in poor regions must be a thing of the past.
DutchHet is nog niet zoveel jaar geleden dat de Franse veiligheidsdienst een schip van Greenpeace tot zinken bracht in een haven in Nieuw-Zeeland.
It is not very many years since the French security service sank one of Greenpeace's vessels in a New Zealand harbour.
DutchWij beschikken over de capaciteiten om te doen wat de Amerikanen niet kunnen doen, want zij zinken hun olieplatforms in de Golf van Mexico af.
We have the capabilities to do what the Americans cannot do, because they dump their oil rigs into the Gulf of Mexico.
Dutch., namens de GUE/NGL-Fractie, over het zinken van kernonderzeeërs.
B5­0738/ 2000 by Mr Sjöstedt and others, on behalf of the Confederal Group of the European United Left/ Nordic Green Left, on the sinking of nuclear submarines.
DutchMijnheer de Voorzitter, hoe is het nu toch mogelijk dat het machtigste land ter wereld zo diep heeft kunnen zinken, tot een dergelijke immorele houding.
Mr President, one really wonders why the most powerful state in the world has sunk so low into global immorality.
DutchMevrouw de Voorzitter, ik voel mij op dit ogenblik alsof ik op de kade sta te wuiven naar het prachtige schip Titanic, dat gegarandeerd niet kon zinken.
Madam President, I feel like someone standing on the quayside waving farewell to the beautiful, unsinkable Titanic.