"zoönose" English translation

NL

"zoönose" in English

volume_up
zoönose {de}

NL zoönose
volume_up
{de}

1. medicine

zoönose
Ik verwijs ook naar de zoönose-richtlijn die de Commissie reeds gepasseerd is en momenteel bij het Parlement ligt.
I also make reference to the zoonosis directive which has gone through the Commission and is now before Parliament.
De rapporteur stelt bovendien voor de runderziekte BSE als potentiële zoönose in de lijst van zoönoses op te nemen.
The rapporteur also proposes that mad cow disease, BSE, should be added to the list of zoonoses in a new article as a potential zoonosis.
Met het oog daarop zal worden gestreefd naar wijzigingen van de richtlijn betreffende varkenspest, mond- en klauwzeer, alsmede zoönose.
In view of this, moves are being made to amend the directives on swine fever, foot and mouth disease and zoonoses.

Context sentences for "zoönose" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

DutchMet het oog daarop zal worden gestreefd naar wijzigingen van de richtlijn betreffende varkenspest, mond- en klauwzeer, alsmede zoönose.
In view of this, moves are being made to amend the directives on swine fever, foot and mouth disease and zoonoses.
DutchWat betreft amendement 35 met betrekking tot de doelstellingen, is het duidelijk dat deze nodig zijn voor zoönose-serotypes die van belang zijn voor de volksgezondheid.
On Amendment No 35 on targets, it is evident that these are needed for those zoonotic serotypes with public health significance.