"zo‘n beetje" English translation

NL

"zo‘n beetje" in English

NL zo‘n beetje
volume_up
{adverb}

zo‘n beetje (also: alsof, quasi)
volume_up
like {adv.}
Het is net zo'n beetje als wanneer je iemand vraagt: wat is een megabyte of megabit eigenlijk?
It's, sort of, like if you ask people, Well, what is a megabyte or megabit?
Twee seconden dat is zo'n beetje het heden.
Two seconds is like the present.
Niemand van mijn leeftijd had ooit zoiets geprobeerd, en al vrij snel, ging zo'n beetje alles dat fout kon gaan fout.
No one my age had attempted anything like this, and pretty quickly, almost everything that could have gone wrong did go wrong.
zo‘n beetje (also: zowat)
Je kon ten strijde trekken en dat was het wel zo'n beetje.
You could just about go to war and that was about it.
Maar ik moet ook zeggen dat u zo'n beetje de enige Europese leider bent die echt begrijpt waarom de bevolking van Frankrijk en Nederland ' nee ' heeft gezegd.
But I have to say that you are just about the only European Leader who really understands why the people of France and Holland voted ‘ no’.

Similar translations for "zo‘n beetje" in English

zo adverb
zo preposition
English
zo pronoun
N
English
beetje noun
beetje adjective
English
beetje adverb
English

Context sentences for "zo‘n beetje" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

DutchNu alles wel zo'n beetje gezegd is zou ik vijf korte vragen willen stellen.
Now that everything has been said, may I put five questions in summary form.
DutchHet blijkt dat er een een achterkamer is, zo'n beetje raamloos, figuurlijk gesproken.
It turns out there is a back room that is kind of windowless, metaphorically speaking.
DutchJe leest ze, je kunt links erop volgen, maar dat is het wel zo'n beetje.
More or less, you read them, you can follow links from them, and that's it.
DutchDegenen die dat niet konden, besloten we zo'n beetje op kamp vier te laten.
The ones that couldn't we just sort of decided to leave up at Camp Four.
DutchHij ontdekte me zo'n beetje, en zette me op het spoor van digitale media.
He's the guy that kind of discovered me, ~~~ and kind of got me going in digital media.
DutchWe hebben zo'n beetje de hele olie-industrie gepersonaliseerd in deze CEO's.
And we've sort of personalized the whole oil industry into these CEOs.
DutchEn dan gaan we over naar von Neumann, 1945, toen hij zo'n beetje hetzelfde opnieuw uitvindt.
And then we jump to Von Neumann, 1945, when he sort of reinvents the whole same thing.
DutchDaarom ploeteren we maar zo'n beetje voort en verandert er niets van betekenis.
We shall therefore continue tinkering with the problem, without effecting any significant change.
DutchHet was zo'n beetje het meest verbijsterende dat ik ooit tegenkwam.
It was the most amazing thing that I ever discovered, pretty much.
DutchDit vat zo'n beetje samen wat ik vertelde over ontwikkeling.
So, this sort of recapitulates what I was telling you about development.
DutchDe vrouwen die ik zo'n beetje overal in de lidstaten ontmoet, zijn ook allemaal behoorlijk murw.
Women I meet throughout the Member States are also extremely weary.
DutchJe kunt zo'n beetje hetzelfde zien gebeuren in de zakenwereld.
You can see a bit of the same thing happening in the business world.
DutchIn het middenstuk deden we zo'n beetje een lied 'Titi Boem'.
In the middle, we sort of made our way into a song called "Titi Boom."
DutchHij zal je het bbp per hoofd van de bevolking laten zien, bevolking, levensduur, dat is het zo'n beetje.
So it'll show you GDP per capita, population, longevity, that's about it.
DutchHet begon allemaal zo'n beetje met het hele idee van een computer.
So, basically it all began with this whole idea of a computer.
DutchAls het stil is, komt het zo'n beetje van achter de panelen.
So when it's quiet, it's sort of coming out from behind the panels.
Dutch. ~~~ Voor "computer", wat zo'n beetje tegenover "mens" staat,
And in 2001, I had 26 million hits, and for "computer," because computers are against humans a bit,
DutchEn wat ik ga doen is zo'n beetje alles tonen dat hier is.
And what I'm going to do is to show you pretty much what's here.
DutchDus ik rijd zo'n beetje verder... ~~~ toen zag ik dit bord.
So I'm mostly driving along, okay, and then I saw this sign.
DutchDit is dus zo'n beetje de gebruikelijke interface, snapt u?
So I mean, this is the kind of status quo interface, right?