"zovele" English translation

NL

"zovele" in English

volume_up
zovele {adv.}

NL zovele
volume_up
{adverb}

zovele
We zijn de laatste in zovele dingen. ~~~ Sociale factoren, bijvoorbeeld.
And we are last place in so many things -- for example, social factors.
De actie van gisteren is, zoals zovele andere, illegaal, cynisch, onmenselijk.
Yesterday’ s action, like so many others, was illegal, cynical and inhumane.
Ik heb samengewerkt met zovele ongelooflijke, inspirerende muzikanten over de hele wereld.
And I've collaborated with so many incredible, inspirational musicians around the world.

Context sentences for "zovele" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

DutchEr moet op dit gebied, zoals op zovele andere, een echt Europees industriebeleid worden uitgevoerd.
In this area, as in many others, we need a genuine European industrial policy.
DutchNet als zovele dingen op dit vlak zouden deze conclusies slechts als een begin moeten worden beschouwd.
As with so much in this field, these conclusions should be seen as just a start.
DutchWanneer komt er een eind aan de gevangenschap van zovele Koerdische parlementsleden?
When are all these Kurdish members of parliament, currently held in detention, going to be released?
DutchNet als zovele andere leden van deze Vergadering heb ik één kind.
I have one child, as do many people in this Chamber.
DutchHet is jammer dat dit voorstel pas na zovele jaren het licht ziet, maar het spreekwoord luidt " beter laat dan nooit ".
It is a shame that it has taken so long to appear but, as they say, ' better late than never '.
DutchHet zijn slechts enkele van de zovele vragen.
These are just a few questions and many more could be asked.
DutchZij willen werken op zee en het werk doen dat zij kennen en waarbij zij zovele gevaren lopen.
They are hard-working sea-faring people, who just want to work in the job that they know and for which they take such risks.
DutchDe sluiting van de Renault-vestiging in Vilvoorde is een drama dat bij zovele andere fabriekssluitingen komt.
The closure of the Vilvoorde site is just one more tragedy in a long list of works that have been closed down.
DutchZoals ook door zovele andere collega's is gezegd, dienen in dit debat echter nog enkele belangrijke kwesties opgelost te worden.
However, in this debate, as many other speakers have said too, a number of key points still have to be defined.
DutchMijnheer de Voorzitter, ik zou net zoals zovele anderen in de eerste plaats de heer Filippi willen feliciteren met zijn uitstekend verslag.
Mr President, first of all I should like to join other Members in congratulating Mr Filippi on his excellent report.
DutchDaardoor worden wij zelfs met nog meer afschuw vervuld, want het geval van deze vrouw is zoals zovele andere gevallen een teken van barbaarsheid.
This horrifies us even more, because the case of this woman, like that of many others, is a display of savagery.
DutchZoals zovele Europese beleidsvormen is het uitbreidingsbeleid onderwerp van een maatschappelijke discussie die wij niet uit de weg mogen gaan.
However, on enlargement, as on so much of European policy-making, there is a popular debate with which we must engage.
DutchWij laten Ierland zovele oplossingen en ook wel halve oplossingen na dat men moeilijk kan zeggen dat wij in de toestand hebben berust.
I believe we have handed on many solutions and many means of solution to Ireland, and not because we were resigned to doing so.
DutchZoals zovele sprekers al gezegd hebben, is dit een evenwichtig, innoverend en misschien wel opwindend verslag voor de Europese burgers.
As many have said, this is a well-balanced, innovative and, dare I say, exciting report where European Union citizens are concerned.
DutchEr zijn twee belangrijke jaartallen in dit moeizame proces, 1975 en 1989, en even zovele mislukte pogingen.
There are two dates which stand out from all this to-ing and fro-ing: 1975 and 1989 and in the meantime, there have been many unsuccessful attempts to finalise this issue.
DutchZoals zovele collega's al hebben benadrukt, moeten we ontzettend duidelijk zijn als we onze betrekkingen met Rusland evalueren.
As many of my fellow Members have already pointed out, we must be extremely clear when it comes to any evaluations we make of our relations with Russia.
DutchEr zijn plannen om op de plaats van het kamp van Auschwitz, waar zovele gevangenen om het leven zijn gebracht, een supermarkt te bouwen.
There are plans today to build a supermarket on the site of Auschwitz, the location of the prison camp so grimly notorious for its exterminations.
DutchMijnheer de Voorzitter, zoals zovele anderen hier ben ook ik heel blij met dit verslag en ik wil de rapporteur graag bedanken voor het werk dat hij tot nu toe verricht heeft.
Mr President, like many here I welcome the report and congratulate the rapporteur on the work he has done so far.
DutchIk wil de fungerend voorzitter verzoeken om dat te onderzoeken en zich in te zetten voor het behoud van de visbestanden, omdat zovele jonge vissen vernietigd worden.
Would the President-in-Office undertake to investigate this and try to conserve the stocks of fish, many of which are destroyed in their infancy?
DutchHij is waarschijnlijk, volgens officiële bronnen, verongelukt bij een mysterieuze helikoptercrash, zoals er al zovele hebben plaatsgevonden in deze regio.
General Lebed died in an accident, probably an assassination; officially, it was one of those mysterious helicopter crashes we have so often seen in that part of the world.