"zover" English translation

NL

"zover" in English

NL

zover {adverb}

volume_up
Voor zover ik weet heeft de Commissie vooralsnog geen onderzoek laten uitvoeren.
As far as we are aware, we have not undertaken any research so far.
Voor zover het het Parlement betreft, zijn deze uitsluitend raadplegend.
These are consultative-only as far as Parliament is concerned.
Nooit tevoren in de geschiedenis is de Commissie zover gegaan.
That the Commission should go so far as to do that really is unique in history.
Thus far, we are all of one mind.
Thus far about the amendments.
Zij vertrouwen op voortzetting van de krachtige steun van de bestaande lidstaten, die hen veilig zover heeft gebracht.
They rely on the continuation of that very strong support from existing Member States which has brought them safely thus far.

Context sentences for "zover" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

DutchZij gaan zover dat zij die honden adopteren en 150 euro betalen voor die adoptie.
They take it to the extent that they adopt these dogs and pay EUR 150 to do so.
DutchAls die dat nog niet gedaan heeft, dan weet ik niet wanneer ze wel zover zal zijn.
And if they have not carried it out, I do not know when they are going to do so.
DutchZover ik weet, worden deze dieren normaal gesproken uit de voedselketen verwijderd.
My understanding is that those animals are normally taken out of the food chain.
DutchDaar is, voor zover ik weet, geen echte reden voor, maar dat lijkt zo te zijn.
Now, there's no real reason I'm aware of for that, but that seems to be the case.
DutchDaar ga je niemand zover mee krijgen dat hij iets doet wat hij niet wil doen.
It's never going to convince anybody to do something that they don't want to do.
DutchNatuurlijk voor zover Den Haag op dat moment niet reeds onder water verdwenen is.
Always assuming, of course, that The Hague is not already under water by then.
DutchVoor zover wij weten functioneren de recyclingsystemen nog steeds voortreffelijk.
According to our information, the return systems are still working extremely well.
DutchTot zover de intentie achter onze brief aan de voorzitter van de Raad Ecofin.
That is the spirit in which we composed this letter to the President of ECOFIN.
DutchHet werd breed uitgemeten in de pers over de hele wereld, wat zover ging als "Dr.
There was all sorts of press coverage, all over the world, going right down to "Dr.
DutchTot zover de positieve kant van de zaak, waaruit blijkt dat het systeem werkt.
These are therefore the positive aspects, which demonstrate that the system works.
DutchDeze man was in een ngo-voedselcentrum, en werd geholpen voor zover dat kon.
This man was in an NGO feeding center, being helped as much as he could be helped.
DutchTot zover, mijnheer de Voorzitter; volgens mij heb ik alles gezegd wat ik kon zeggen.
There you have it, Mr President; I think I have been as comprehensive as I can.
DutchDe gevolgen zijn, voor zover ze nu al kunnen worden ingeschat, u allen bekend.
You all know the consequences, insofar as we can estimate them at all at this stage.
DutchTot zover een kort overzicht van de belangrijkste onderwerpen van de top in Wenen.
I have given you a brief overview of the most important themes of the Vienna summit.
DutchVoor zover ik weet, zijn ze in minstens twee lidstaten nog steeds niet uitgevoerd.
They remain unimplemented in at least two Member States that I am aware of.
DutchMijns inziens kunnen wij tegen het einde van het jaar, deze herfst, zover zijn.
I believe that we can do this by the end of the year, this coming autumn.
DutchOf Turkije zover zal komen weet ik niet, maar wij moeten het land deze kans geven.
Whether it will get there I do not know, but we should give it the chance.
DutchEen nieuw Verdrag is vandaag net zover verwijderd als acht maanden geleden.
A new Treaty is just as distant a prospect today as it was eight months ago.
DutchZover komen we vandaag niet, maar wij mogen de fondsen stapje voor stapje hervormen.
We will not achieve this today, and must instead reform the funds one step at a time.
DutchZonder de besluiten van Helsinki waren wij niet zover gekomen als wij vandaag zijn.
We would not have got where we are today without the Helsinki conclusions.