"zowaar" English translation

NL

"zowaar" in English

EN

NL zowaar
volume_up
{conjunction}

zowaar (also: als, indien, wanneer, mits)
volume_up
if {conj.}
nieuwe smaken kauwgom voor Wrigley zien ontwikkelen, of nieuwe smaken voor Coca-Cola hielp mij zowaar innoveren in nieuwe strategieën voor de Kosovaren en voor de Saharawis van de Westelijke Sahara.
What If! develop new flavors of chewing gum for Wrigley or new flavors for Coke actually helped me innovate new strategies for the Kosovars and for the Saharawis of the Western Sahara.

Context sentences for "zowaar" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

DutchIk ga zowaar zijn woorden gebruiken in dezelfde volgorde als hij dat deed.
And I'm actually going to use his words in the same order that he did.
DutchZowaar ik hier vandaag tegen jullie praat ik loop in totaal al 5 jaar.
As I stand here today talking to you guys, I've been running for the grand sum of five years.
DutchWe openden het deksel, haalden het paard eruit en het werkte zowaar; het liep en er kon op gereden worden.
We opened the lid, we took the horse out, and it did work; it walked and it was able to be ridden.
DutchEn zowaar, mensen begonnen hun filmpjes te uploaden.
And lo and behold, people started uploading their videos.
Dutch- Zo te horen hebben we zowaar een paar Amerikanen in ons midden!
I see we have some Americans in the Chamber!
DutchZij betaalt zowaar voor deelname aan dit programma.
It is actually paying to join in this programme.
DutchNou, het blijkt zowaar legaal te zijn.
Well, it turns out that it's actually not illegal.
DutchDus op deze eerste dag luisterde ik zowaar en ik werd er heel verdrietig van, want ik begreep dat ik in heel veel jaren niet had bijgeleerd.
And it was very sad for me, because I realized that for those many years I had not been learning.
DutchZe noemen het zowaar de Oscarvloek.
They actually call it the Oscar curse.
DutchZe noemden me zowaar 'n hoer.
DutchMijnheer de Voorzitter, dit is een ongewone mondelinge vraag, omdat de meerderheid van de leden zowaar in het antwoord erop is geïnteresseerd.
Mr President, this is an unusual oral question insofar as the majority of the Members of the House are actually interested in the answer.
DutchTot voor kort genoot u de achting en het respect van iedereen, maar het is u zowaar gelukt teleurstelling op te roepen nog voordat u begonnen bent.
You were, just a short while ago, surrounded by esteem and general respect and you managed to produce a by disappointing us before you even began.
DutchEr was onkruid en stapels afval en andere dingen die ik hier niet zal noemen, maar ze bleef trekken - en zowaar, aan de andere kant was de rivier.
There were weeds and piles of garbage and other stuff that I won't mention here, but she kept dragging me -- and lo and behold, at the end of that lot was the river.
DutchZe kunnen dus goed luisteren naar wat ik te zeggen heb, want ik ben het zowaar gedeeltelijk met de heer Fabre-Aubrespy eens.
This being the case, they will be able to hear me - because I am actually partly in agreement with my friend Hervé Fabre-Aubrespy - when I say that this has occurred previously in the House.
DutchDus ging ik in deze archieven hiernaar op zoek, en zowaar, de archivaris kwam op een dag en zei: "Volgens mij hebben we nog een doos gevonden die was weggegooid."
So, when I went into these archives looking at this stuff, lo and behold, the archivist came up one day, saying, "I think we found another box that had been thrown out."
DutchEn thans mág Turkije zowaar meedoen aan de internationale coalitie tegen het terrorisme, zo hekelen de autoriteiten in Ankara dit specifieke westerse gedoogbeleid.
And while the Ankara authorities condemn the West's specific policy of tolerance, this time round, Turkey is allowed to take part in the international coalition against terrorism.
DutchDe Commissie was in dezen zeer behulpzaam en bereidwillig en ook de Raad wist daadkracht te tonen; aldus waren we zowaar in staat om in snel tempo een akkoord in eerste lezing op tafel te leggen.
Thanks to the Commission ’ s very helpful and willing attitude in this respect, combined with the Council’ s decisiveness, we were able to swiftly table an agreement at first reading.
Dutchnieuwe smaken kauwgom voor Wrigley zien ontwikkelen, of nieuwe smaken voor Coca-Cola hielp mij zowaar innoveren in nieuwe strategieën voor de Kosovaren en voor de Saharawis van de Westelijke Sahara.
And watching ?What If! develop new flavors of chewing gum for Wrigley or new flavors for Coke actually helped me innovate new strategies for the Kosovars and for the Saharawis of the Western Sahara.