"compulsory liability insurance" translation into Chinese

EN

"compulsory liability insurance" in Chinese

EN

compulsory liability insurance {noun}

volume_up
compulsory liability insurance
volume_up
强制责任保险 [qiǎnɡ zhì zé rèn báo xiǎn] {noun}