"discoverture" translation into Chinese

EN

"discoverture" in Chinese

EN

discoverture {noun}

volume_up
1. general
discoverture
volume_up
无丈夫的人(指离婚的女人或寡妇) [wú zhànɡ fu de rén ( zhǐ lí hūn de nǚ rén huò ɡuǎ fu )] {noun}
2. law
discoverture
volume_up
未婚 [wèi hūn] {noun}