"downers" translation into Chinese

EN

"downers" in Chinese

EN downers
volume_up
{plural}

downers
volume_up
令人沮丧的人 [lìnɡ rén jǔ sànɡ de rén] {noun}
downers (also: downer, tranquilizer)
volume_up
镇定剂 [zhèn dìnɡ jì] {noun}

Synonyms (English) for "downer":

downer