"duty of care" translation into Chinese

EN

"duty of care" in Chinese

EN duty of care
volume_up
{noun}

duty of care
volume_up
对他人的安全应有的谨慎 [duì tā rén de ān quán yīnɡ yǒu de jǐn shèn] {noun}
duty of care
volume_up
抚养责任 [fú yǎnɡ zé rèn] {noun}