"insect" translation into Chinese

EN

"insect" in Chinese

EN insect
volume_up
{noun}

insect (also: dog, dogs, skunk, wretch)
volume_up
卑鄙的人 [bēibǐderén] {noun}
insect (also: hexapod, insects)
volume_up
昆虫 [kūn chónɡ] {noun}
我被昆虫叮咬了。(wǒ bèi kūnchóng dīngyǎole.)
insect
volume_up
目标害虫 [mù biāo hài chónɡ] {noun}
insect (also: worm)
volume_up
[chóng] {noun}

Synonyms (English) for "insect":

insect
sect