EN thrill
volume_up
{noun}

thrill
volume_up
令人激动的事 [lìnɡ rén jī dònɡ de shì] {noun}
volume_up
兴奋 [xīngfèn] {noun}
thrill (also: apprehension, fear, fears, fright)
volume_up
害怕 [hài pà] {noun}
thrill (also: tremor, trill, twitch, vibration)
volume_up
颤动 [zhàndòng] {noun}