"allergy" translation into Czech

EN

"allergy" in Czech

CS

EN allergy
volume_up
{noun}

allergy
. - (HU) Allergy is the endemic disease of our time.
. - (HU) Endemickým onemocněním dnešní doby jsou alergie.
It confused me; why did these allergy symptoms persist well past the pollen season?
Mátlo mě, proč tyto příznaky alergie přetrvávají dlouho po pylové sezóně?
Allergies are the epidemic of today, and have typically spread throughout Europe since the Second World War.
Alergie jsou v současné době epidemií a od druhé světové války se rozšiřují po celé Evropě.

Synonyms (English) for "allergy":

allergy

Context sentences for "allergy" in Czech

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishPreviously, for example, allergy sufferers were not even mentioned in the legislation.
Dříve například nebyli v právních předpisech vůbec zmíněni ti, kteří trpí alergiemi.
EnglishUnfortunately, the European Union does not currently have an allergy strategy, as the Commission has confirmed at my request.
Evropská unie bohužel v současné době nemá strategii proti alergii, což na základě mého dotazu potvrdila Komise.
EnglishToday, one third of children have an allergy and, if we do not do something about it, in time half the European population will suffer from this illness.
Třetina dnešních dětí má nějakou alergii, a pokud s tím něco neuděláme, za čas bude touto nemocí trpět polovina evropských obyvatel.
EnglishThey will be if we approve the compromise tomorrow; it will then be easier in future to take account of how allergy sufferers are affected by additives.
Pokud zítra kompromis schválíme, uvedeni tam budou; v budoucnosti tak bude jednodušší zohledňovat, jaký vliv mají přídatné látky na osoby, které trpí alergiemi.
EnglishThe warnings about toys involved mainly the risk of injury to children or the danger of provoking various allergies and health problems, particularly for allergy sufferers.
Upozornění spojená s hračkami se týkala zejména rizika poranění dětí nebo nebezpečí vzniku různých alergií a zdravotních problémů, zejména pro děti trpící alergiemi.