"along with" translation into Czech

EN

"along with" in Czech

CS

EN along with
volume_up
{preposition}

along with (also: with)
volume_up
s {prp.}
That is the mentality, the approach, along, of course, with some reasonable funding.
Tím je mentalita, přístup, samozřejmě společně s určitým přiměřeným financováním.
Access to funding is vital, along with the legal and administrative facilities.
Nezbytně nutný je přístup k financování, spolu s právními a administrativními možnostmi.
Along with guideline 10, it constitutes the social pillar of the strategy.
Spolu s hlavním směrem 10 představuje sociální pilíř této strategie.
along with (also: cum, in conjunction with)
This text is broadcast along with the TV signal from your TV service provider.
Tento text vysílá poskytovatel televizních služeb spolu s televizním signálem.
Along with guideline 10, it constitutes the social pillar of the strategy.
Spolu s hlavním směrem 10 představuje sociální pilíř této strategie.
Airports of national or continental importance are affected along with regional ones.
Letiště vnitrostátního nebo kontinentálního významu jsou ovlivněna spolu s regionálními.

Similar translations for "along with" in Czech

along adverb
Czech
along preposition
with preposition
Czech

Context sentences for "along with" in Czech

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishThe switch is usually located along the front, side, or back edge of the laptop.
Přepínač je obvykle umístěný podél předního, bočního nebo zadního okraje notebooku.
EnglishA new technology will come along to fix the messes we made with the last one.
Přijde nová technologie, aby napravila škody, které tu zanechala ta předchozí.
EnglishI am pleased that my amendments along these lines were incorporated into the report.
Jsem potěšen, že byly moje pozměňovací návrhy v tomto ohledu do zprávy začleněny.
EnglishI would very much like it if we worked on concrete projects along those lines.
Moc bych si přála, abychom v tomto směru pracovali na konkrétních projektech.
EnglishThe draft certainly moves along these lines and I have therefore voted in its favour.
Návrh rozhodně míří tímto směrem a z toho důvodu jsem hlasoval pro jeho přijetí.
EnglishThe Commission should continue along these lines and so I am voting in favour.
Komise by měla pokračovat v tomto duchu, a proto hlasuji pro přijetí zprávy.
EnglishOur farmers' benefit payments should therefore be increased along these lines.
Sociální dávky pro naše zemědělce by proto měly být zvýšeny v tomto smyslu.
EnglishAnd there are brittle stars that produce bands of light that dance along their arms.
A také jsou malé hvězdice produkující pruhy světla, které tančí okolo jejich ramen.
EnglishWhen a major accident happens, those who live along the coast pay the consequences.
Pokud se stane závažná nehoda, důsledky dopadnou na obyvatelstvo na pobřeží.
EnglishAnd this surgery came along and basically made me who I am today and saved my life.
Pak přišla tato operace a v podstatě mě udělala, čím jsem dnes a zachránila mi život.
EnglishWhether you play along or against computer opponents, card games are always popular.
Karetní hry jsou vždy oblíbené, ať hrajete sami, nebo proti počítačovým protihráčům.
EnglishBut if you present it along with another randomly chosen word, bad things can happen.
Když se ale objeví vedle dalšího náhodného slova, může se stát něco špatného.
EnglishIt is therefore almost possible to see the reunification of Europe along the Danube.
Proto lze podél Dunaje vidět, jak se nám Evropa, skoro před očima, znovu sjednocuje.
EnglishI can go along with the previous speaker in asking: you want a stronger European Union.
Mohu v souladu se svým předřečníkem pokračovat v otázkách: chcete silnější Evropu.
EnglishBelarus has taken measures that are unquestionably along the lines of more democracy.
Bělorusko přijalo opatření, která bezesporu směřují k větší míře demokracie.
EnglishWe definitely want to avoid collective claims in Europe along the lines of the US model.
Rozhodně se chceme v Evropě vyvarovat skupinovým žalobám podle amerického modelu.
EnglishWe want to help FYROM progress along the road of stability towards the European Union.
Chceme pomoci této zemi v pokroku na cestě stability, cestě do Evropské unie.
EnglishI am delighted that my amendments along these lines have found their place in this text.
Těší mě, že moje pozměňovací návrhy v tomto smyslu našly své místo v tomto textu.
EnglishSeveral of the comments on increasing transparency are along the right lines.
Oprávněné jsou některé připomínky týkající se zlepšování transparentnosti.
EnglishAlong the same lines, the French Presidency will propose a European immigration pact.
Ve stejném duchu francouzské předsednictví navrhne pakt o evropském přistěhovalectví.