"assembling" translation into Czech

EN

"assembling" in Czech

EN assembling
volume_up
{noun}

For recommended layouts and information about assembling your network, see Setting up a home network.
Další informace o doporučeném rozložení a o sestavování sítě naleznete v tématu Nastavení domácí sítě.

Synonyms (English) for "assembling":

assembling

Context sentences for "assembling" in Czech

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishNow, mycelium is an amazing material, because it's a self-assembling material.
Tohle mycelium je úžasný materiál jelikož je to samo-sestavující se materiál.
EnglishI believe that soon our buildings and machines will be self-assembling, replicating and repairing themselves.
Věřím, že brzy se budou budovy a stroje vytvářet, množit a opravovat samy.
EnglishSo I think these projects I've showed here are just a tiny step towards this future, if we implement these new technologies for a new self-assembling world.
To, co jsem vám ukázal, jsou pouze malé krůčky vstříc této budoucnosti, pokud zavedeme tyto nové technologie světa sebekonstrukce.
EnglishPrecise wording will help to ensure that both those assembling and the forces of law and order will know exactly what activities conflict with the law.
Díky přesným formulacím se zajistí, že ti, kteří se chtějí shromažďovat, a složky veřejného pořádku budou přesně vědět, které činnosti jsou v rozporu se zákonem.