"beauty" translation into Czech

EN

"beauty" in Czech

EN beauty
volume_up
{noun}

beauty (also: panoply, prettiness)
And beauty doesn't equate to goodness, and certainly doesn't equate to contentment.
A krása neznamená dobrotu a jistě také neznamená spokojenost.
We're thinking beauty is in the limbic system -- if that's not an outmoded idea.
Myslíme si, že krása se nachází v limbické části mozku -- pokud to není zastaralá idea.
That will account for why beauty is a successful criterion for selecting the right theory.
To vysvětlí, proč je krása úspěšným kritériem pro výběr správné teorie.
beauty (also: beaut)
beauty (also: stunner)

Synonyms (English) for "beauty":

beauty
English

Context sentences for "beauty" in Czech

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishIts natural beauty, access routes and quality of life have been completely destroyed.
Její přírodní krásy, přístupové cesty a kvalita života byly naprosto zničeny.
EnglishIt's that easy to lose beauty, because beauty's incredibly difficult to do.
Je to tak jednoduché ztratit krásu, protože je tak neskutečně těžké krásy dosáhnout.
EnglishThe experience of beauty is one component in a whole series of Darwinian adaptations.
Zážitek z krásy je jen jedna komponenta v celé sérii Darwinovských adaptací.
EnglishTaste for both natural beauty and for the arts travel across cultures with great ease.
Vkus pro přírodní krásy a pro umění se posouvá napříč kulturami s obrovskou lehkostí.
EnglishFourteen years ago, I searched for beauty in the traditional things, in craft forms.
Před čtrnácti lety jsem hledala krásu v tradičních věcech, v řemeslech.
EnglishI know that I cannot make everybody agree, but that is the beauty of democracy.
Vím, že nemůžu chtít, aby se mnou souhlasili všichni, v tom se nicméně skrývá půvab demokracie.
EnglishFinland, a country of forests and lakes, is perhaps best known for its unspoilt natural beauty.
Finsko, zemi lesů a jezer, asi nejvíce proslavila nedotčená a krásná příroda.
EnglishI see beauty in the future of the Internet, but I'm worried that we might not see that.
Vidím pro Internet nádhernou budoucnost, ale také se obávám že bychom to možná nemuseli zažít.
EnglishThe exhilarating beauty of the African savanna comes to your desktop in this free theme for Windows.
Tento bezplatný motiv pro Windows přinese na vaši plochu krásu africké savany.
EnglishBut it's really restoration of the ability to perceive beauty where we can get inspiring.
Ale až teprve obnova schopnosti vnímat krásu může být inspirující.
EnglishAnd it really opened my eyes to this conversation that could be explored, about beauty.
Otevřelo mi to oči ke zkoumání tohoto tématu, k diskusi o kráse.
EnglishAnd they're working in beauty in slightly different ways because of it.
A každá z nich pracuje s krásou, i když trochu rozdílným způsobem.
EnglishNow what I'm also interested in is: Is it possible to separate intrinsic and extrinsic beauty?
Co mě také ještě velmi zajímá: Je možné oddělit vnitřní a vnější krásu?
EnglishIt needs truth and beauty, and I'm so happy it's been mentioned so much here today.
A taky potřebuje -- potřebuje to důstojnost, lásku a radost.
EnglishGalileo, the food aid for Africa and the way that that is funded were no things of beauty.
Galileo, potravinová pomoc pro Afriku a způsob, jakým jsou financovány, nebyly moc hezké věci.
EnglishIt is not only beauty that is at issue, but also the balance of nature and the good of mankind.
Nejde jen o krásu, ale jde i o rovnováhu v přírodě a o dobro lidstva.
EnglishThe beauty of it is that we can do better; indeed we must do better.
Je pěkné, že můžeme pracovat lépe; vlastně musíme pracovat lépe.
EnglishNow I can feel a sensation of delight and beauty if I look at that eye.
Teď cítím pocity radosti a krásy, když se podívám na to oko.
EnglishSo anyway, let me continue on showing you a little bit about the beauty of that planet.
Chtěl bych vám teď ukázat něco málo z krás této planety.
EnglishThe devastation to many sites of natural beauty is a loss to us all.
Zpustošení mnoha přírodních krás je ztrátou pro nás všechny.