EN

blast {noun}

volume_up
It is enough to mention today's blast in Transnistria, which severely damaged the gas pipeline.
Stačí jen zmínit dnešní výbuch v Podněstří, který způsobil vážné poškození plynovodu.
(FR) Mr President, on 27 January at two o'clock in the morning, a gas explosion blasted the historic centre of Liège.
(FR) Pane předsedo, dne 27. ledna ve dvě hodiny ráno poničil výbuch plynu historické centrum města Liège.
. - Mr President, last week's suicide bomb blast in Karachi reminded us of just how perilously close Pakistan has come to anarchy.
. - Vážený pane předsedající, sebevražedný bombový výbuch minulý týden v Karáčí nám připomněl, jak nebezpečně blízko byl Pákistán k anarchii.
CS

blastém {masculine}

volume_up
1. biology
blastém

Context sentences for "blast" in Czech

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content.

EnglishSo they're building very large blast furnaces to try to deal with the demand for steel in China.
Stavějí obrovské vysoké pece ve snaze vyrovnat se s Čínskou poptávkou po oceli.
EnglishIt is enough to mention today's blast in Transnistria, which severely damaged the gas pipeline.
Stačí jen zmínit dnešní výbuch v Podněstří, který způsobil vážné poškození plynovodu.
EnglishOur soldiers are killed by Taliban bombs because we cannot afford blast-proof vehicles.
Naše vojáky zabíjejí bomby Tálibánu, protože si nemůžeme dovolit vozidla odolná proti výbuchu.
EnglishSo this is three of the visible blast furnaces within that shot.
Toto jsou tři vysoké pece viditelné na tomto snímku.
English. - Mr President, last week's suicide bomb blast in Karachi reminded us of just how perilously close Pakistan has come to anarchy.
autor. - Vážený pane předsedající, sebevražedný bombový výbuch minulý týden v Karáčí nám připomněl, jak nebezpečně blízko byl Pákistán k anarchii.
EnglishDandelions, lilies, sunflowers, maple leaves, and the brilliance of an oak tree in the fall: This free theme for Windows will bring a big cheerful blast of color to your desktop.
Pampelišky, lilie, slunečnice, javorové listy nebo podzimní nádhera dubů: Tento bezplatný motiv pro Windows na vaši plochu přinese záplavu barev.