"to break ground" translation into Czech

EN

"to break ground" in Czech

EN to break ground
volume_up
{verb}

to break ground (also: to set a stage for)
připravit půdu pro
to break ground (also: to plough)

Context sentences for "to break ground" in Czech

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishThere is another way in which the French presidency can break new ground.
Existuje ještě další věc, ve které může francouzské předsednictví dosáhnout nového průlomu.
English(NL) Madam President, now and again, the opportunity arises to break new ground, including in European politics.
(NL) Paní předsedající, občas se naskytne příležitost razit novou cestu - také v evropských politikách.
EnglishThat is precisely why it took two rulings from the European Court of Justice to break the ground for this directive.
To je přesně důvod, proč si tvorba základny pro tuto směrnici vyžádala dva průlomové rozsudky Evropského soudního dvora.
EnglishAnd they're going to break ground in May.
EnglishWe break new ground today by hearing a second representative of the Council, namely Mr Éric Besson, Minister of State to the Prime Minister.
Dnes prožíváme velkou premiéru při vystoupení druhého zástupce Rady, konkrétně pana Érica Bessona, státního tajemníka předsedy vlády.