"to break off" translation into Czech

EN

"to break off" in Czech

EN to break off
volume_up
{verb}

In both cases, however, I think it would be wrong to break off the talks.
Avšak domnívám se, že by v obou případech bylo špatné přerušit rozhovory.
We should break off the accession negotiations as quickly as possible.
Jednání o přistoupení bychom měli co nejdříve přerušit.
It is very hard to ask a speaker to break off, especially when he is in full flow, but do try to keep to your speaking time.
Je velmi obtížné přerušit řečníka, zejména když je v plném proudu, avšak já se pokusím přimět Vás k dodržení vymezeného času.
to break off
to break off
to break off
He had to break off a piece to get out of Egypt recently.
Musel nedávno kousek ulomit, aby se mohl dostat z Egypta.
to break off (also: to break away, to come off)
to break off (also: to abate, to abort, to abrogate, to annul)

Similar translations for "to break off" in Czech

break noun
to break verb
off adjective
off adverb
Czech
off preposition
Czech
off
Czech

Context sentences for "to break off" in Czech

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishIcebergs are born when they calve off of glaciers or break off of ice shelves.
Ledové kry vznikají telením ledovců nebo odlamováním z ledovcových stěn.
EnglishLet us not, however, break off the dialogue if the independence of this country is at stake.
Nepřerušujme však dialog, pokud je v sázce nezávislost této země.
EnglishWe should not be under any illusions about Belarus and we should not hesitate to break off dialogue if the situation deteriorates.
Neměli bychom podléhat iluzím o Bělorusku a neměli bychom váhat s ukončením dialogu, pokud se situace změní.
EnglishA conversation will break off into a new thread if the subject line of the conversation is changed, or if the conversation reaches over 100 messages.
Konverzace se rozdělí do nového vlákna, když se změní řádek předmětu konverzace, nebo pokud počet zpráv v konverzaci přesáhne 100 zpráv.
EnglishEurope must call on the Obama Administration and on the United States to break off their commercial and military relations with the factious regime, too.
Evropa musí vyzvat i Obamovu vládu a Spojené státy americké k přerušení jejich obchodních a vojenských vztahů se stranickým režimem.