"breed" translation into Czech

EN

"breed" in Czech

EN breed
volume_up
{noun}

breed (also: brand, companion, fellow, kind)
It's a kind of imprinting and selective breeding process for the afterlife.
Je to druh imprintingu a selektivního křížení pro posmrtný život.
This type of breeding is often carried out by small-sized enterprises, which have been hit hard by the crisis.
Tento druh chovu často provádějí malé podniky, které byly těžce zasaženy krizí.
breed (also: tribe)
breed (also: birth, clan, family, kind)
They breed in the high arctic, and they winter down in southern South America.
Mladé rodí nahoře v Arktidě, a přezimují dole na jihu Jižní Ameriky.
I saw birds that breed in Greenland in the Gulf, so this is a hemispheric issue.
Viděl jsem v zálivu ptáky, kteří rodí svoje mladé v Grónsku.
Tady se rodí nejlepší jehňátka.
breed (also: eyelash, lash, alga)

Synonyms (English) for "breed":

breed

Context sentences for "breed" in Czech

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishFor example, instead of searching for "dogs," search for a specific breed of dog.
Např. místo hledání termínu „psi“ zadejte raději konkrétní rasu psa.
EnglishThey breed in the high arctic, and they winter down in southern South America.
Mladé rodí nahoře v Arktidě, a přezimují dole na jihu Jižní Ameriky.
EnglishI saw birds that breed in Greenland in the Gulf, so this is a hemispheric issue.
Viděl jsem v zálivu ptáky, kteří rodí svoje mladé v Grónsku.
EnglishThis comfortable situation of ours, however, should not breed complacency.
Tato naše povzbudivá situace by nás však neměla uspokojit.
EnglishThat is because subsidies and legislation do not inspire artists - they breed bureaucrats and parasites.
Důvodem je to, že dotace a právní předpisy umělce neinspirují - jen živí byrokraty a parazity.
EnglishYesterday, Blijdorp Zoo in Rotterdam announced that not a single European zoo has managed to breed polar bears.
Zoologická zahrada Blijdorp v Rotterdamu včera oznámila, že se ani jediné evropské zoologické zahradě nepodařilo odchovat lední medvědy.
EnglishThis is welcome news not only because I breed horses, but also because standards are definitely not being upheld in this area.
To je vítaná zpráva nejen proto, že sám chovám koně, ale také proto, že v této oblasti se rozhodně nedaří dodržovat normy.
EnglishRecreational sea anglers catch and remove from the sea only what they intend to eat, leaving small young fish to develop and breed, and throwing back what they do not strictly need.
Rekreační rybáři loví a z moře berou jen to, co chtějí sníst, nechávají malé mladé ryby se vyvíjet a množit a házejí zpět to, co skutečně nepotřebují.
EnglishAnother big sticking point in the negotiations was the Council's failure to act on the import of embryos and semen into the EU, which allows farmers to breed offspring of clones.
Dalším velkým problematickým bodem jednání byla neschopnost Rady jednat o zákazu vývozu embryí a spermatu do EU, což zemědělcům umožňuje chovat potomky klonů.