"calling card" translation into Czech

EN

"calling card" in Czech

CS

EN calling card
volume_up
{noun}

calling card (also: business card, card, visiting card)

Synonyms (English) for "calling card":

calling card

Context sentences for "calling card" in Czech

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishIt stores calling card information on your BlackBerry, then supports two ways to make calls.
Ukládá do vašeho BlackBerry informace o telefonní kartě a podporuje dva způsoby volání.
EnglishIt works with either calling card or corporate PBX.
Spolupracuje buď s telefonní kartou nebo firemní ústřednou.
EnglishWaits for a calling card prompt tone.
Vyčká na oznamovací tón volací karty.
EnglishThis is what I meant when I referred to the European Parliament's calling card: limited increases, as well as clear self-restraint.
To jsem měla na mysli, když jsem hovořila o vizitce Evropského parlamentu: omezené navýšení a zároveň jednoznačná sebekontrola.
EnglishTherefore, this escalation of violence that we are currently witnessing, which may intensify in the future, is not the best calling card for advanced status.
Toto stoupající násilí, kterého jsme svědky a které může v budoucnu ještě zesílit, není nejlepší vizitkou pro udělení rozšířeného statutu.
EnglishThe Blue Card is intended to become Europe's calling card, making it an attractive place to work and live for the skilled workers needed by our small and medium-sized enterprises.
Modré karty mají být jakousi pozvánkou, s cílem učinit Evropu přitažlivým místem pro práci a život kvalifikovaných pracovníků, které potřebují naše malé a střední podniky.