EN calmed
volume_up
{adjective}

calmed

Context sentences for "calmed" in Czech

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishBorders between the Bosniak territory and the Bosnian-Serb territory have calmed down.
Hranice mezi bosňáckým územím a bosensko-srbským územím se zklidnily.
EnglishHe said that it calmed him down, it relaxed him, it took away his fear of flying and helped him meet chicks.
Říkal, že ho to uklidňuje a pomáhá mu to relaxovat, zbavilo ho to strachu z létání a pomohlo mu to seznámit se s kočkama.
EnglishLet us empower them by giving them temporary permits until things have calmed down, and let these permits be Europe-wide.
Dejme jim pravomoci a dočasná povolení k pobytu, která budou platná pro celou Evropu, dokud se věci neuklidní.
EnglishMost importantly, we have to ensure stability and public order, and while the situation has generally calmed down, violence continues.
Zejména musíme zajistit stabilitu a veřejný pořádek. Přestože se situace obecně zklidnila, násilí pokračuje.
EnglishThe exemplary attitude on the part of Islamic NGOs and an uncompromising public stance on the statements by the Prime Minister have nevertheless calmed the situation.
Příkladný přístup islámských nevládních organizací a nekompromisní postoj veřejnosti k prohlášením premiéra však situaci zklidnily.
EnglishTraffic calmed zones, city centre driving bans and similar measures have not yet been sufficiently researched and therefore should not be implemented on a large scale.
Dopravní klidové zóny, vyloučení dopravy z center měst a podobná opatření nebyla doposud odpovídajícím způsobem prověřena, a proto by neměla být ve větším měřítku zaváděna.
EnglishMr President, I am glad to see you smiling at me - you were a little intemperate in your remarks about me earlier on, but you have obviously calmed down a little over the lunch break.
Pane předsedo, jsem rád, že se na mne usmíváte - předtím jste se na mou adresu vyjadřoval až moc ostře, ale evidentně jste se během přestávky na oběd trochu uklidnil.
EnglishAt the moment the security situation in the capital N'Djamena and in the greater part of the country, except in the east, has calmed down and is returning to normal following the latest fighting.
Momentálně se bezpečnostní situace v hlavním městě N'Djamena a ve větší části země, s výjimkou východu, zklidnila a po posledních bojích se pomalu vrací k normálu.