"cat" translation into Czech

EN

"cat" in Czech

volume_up
cat {noun}
volume_up
cat {adj.}

EN cat
volume_up
{noun}

1. zoology

cat (also: feline)
This is a cat that's been trained to respond to a trumpet for food.
Tato kočka byla vycvičena, aby měla s trumpetou spojené jídlo.
(Laughter) My cat gave birth to four kittens, purring all the time.
(Smích) Moje kočka porodila čtyři koťata a celou dobu předla.
At times it is very hard to see in this game of cat and mouse just who is the cat and who is the mouse.
Někdy je v této hře na kočku a myš velice těžké poznat, kdo je kočka a kdo myš.

Context sentences for "cat" in Czech

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishThis quantum weirdness was first described by Erwin Schrödinger and his cat.
Tato kvantová podivnost byla poprvé popsána Erwinem Schrödingerem a jeho kočkou.
EnglishMr President, after all these warm words, I am going to put a cat among the pigeons!
Pane předsedající, po všech těchto vřelých slovech musím předložit něco nepříjemného.
EnglishHere's Margaret Atwood, "Cat's Eye." Here's a novel by Milan Kundera.
Tady je „Cat's Eye“ Margaret Atwoodové. ~~~ Toto je román od Milana Kundery.
EnglishTravelling with dog, cat or ferret is now much easier with the new EU pet passport.
Cestování s domácími mazlíčky je nyní díky nově zavedenému cestovnímu pasu pro zvířata mnohem snazší.
EnglishThe cat is out of the bag, and we have thrown the baby out with the bath-water.
Prořekli jsme se a vylili jsme přitom s vaničkou i dítě.
EnglishNow, however, it has to be fleshed out, and in that respect you have not let the whole cat out of the bag.
Nyní je však třeba ji zformulovat, a v tomto ohledu jste nám ještě neřekli všechno.
EnglishThere was a big case in February 2009 called "Elude the Cat."
V únoru 2009 tam došlo k případu, který byl pojmenován "Uteč kočce."
EnglishGrab your cat-eye sunglasses and jump in the station wagon!
Nasaďte si retro sluneční brýle a nastupte si do pořádného kombíku!
EnglishI went in for the CAT scan, and it turns out there were five of these things in both my lungs.
Šel jsem na CT a ukázalo se, že v plicích mám těch věcí pět.
EnglishThis young man posted a video of him abusing his cat on YouTube.
Tenhle mladík nahrál video, kde trápí svou kočku, na YouTube.
English(Music) So "Nyan Cat" is a looped animation with looped music.
(Hudba) "Nyan Cat" je smyčka - animace s opakující se hudbou.
EnglishYou have retrospectives, anniversaries, court cases, even copy-cat shootings, all pushing that fear into the agenda.
Retrospektivy, výročí, soudní jednání, dokonce incidenty kopírující tuto střelbu.
EnglishAnd last, I'm going to show you the example, the story of Dusty the cat.
Nakonec vám ukážu příklad, příběh kocoura Smítka.
EnglishOne for each computer connected to the network hub or switch (10/100 Cat 5e cables are best)
Jeden pro každý počítač připojený k síťovému rozbočovači nebo přepínači (kabely 10/100 Cat 5e jsou nejlepší)
EnglishTrusting the cat to guard the cream is not the way out of this crisis!
Uděláme-li kozla zahradníkem, krizi nevyřešíme!
EnglishWe'd catch cat-naps at 40 below on our sled, incidentally.
Občas jsme krátce dřímali na saních v 40 stupňovém mrazu.
EnglishI couldn't afford to find an apartment, or couldn't afford an apartment that would allow me to have the Rottweiler and the cat.
Nemohla jsem si dovolit byt, nebo byt, kde bych si mohla nechat rotvajlera a kočku.
EnglishFor example, there is a ban on the trade in dog and cat skins, which came into force at the beginning of this year.
Například na začátku letošního roku vstoupil v platnost zákaz obchodování s kůžemi psů a koček.
EnglishDusty is the name that we've given to this cat.
Smítko je jméno, které jsme mu dali my.
EnglishThese are reminiscent of a game of cat and mouse.
Připomínají hru na kočku a na myš.