EN

caves {plural}

volume_up
caves (also: caverns)
It's a military surveillance robot, to go in ahead of troops -- looking at caves, for instance.
Je to vojenský průzkumný robot, má jít v čele jednotek a například prozkoumávat jeskyně.
Chauvet caves are about 32,000 years old, along with a few small, realistic sculptures of women and animals from the same period.
Jeskyně Chauvet jsou staré zhruba 32 tis. ~~~ let, podobně jako pár malých, realistických soch žen a zvířat z toho samého období.
"I love how they were able to preserve most in everything that makes you feel close to nature -- butterflies, man-made forests, limestone caves and hey, even a huge python."
„Zbožňuju, jak dokázali zachovat tolik z toho, co vás dostává blíž přírodě – motýly, lidmi vytvořené lesy, vápencové jeskyně a dokonce i obrovskou krajtu

Synonyms (English) for "cave":

cave

Context sentences for "caves" in Czech

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishHe's sending robots into caves, looking at what's going on.
Posílá roboty do jeskyní, aby zkoumali, co se tam děje.
EnglishTen thousand years ago we were living in caves.
Před deseti tisíci lety jsme žili v jeskyních.
EnglishThe Chinese leadership is exerting pressure on its sister party, even on Nepal as a whole, in order that action is taken against the Tibetans - and Nepal caves in.
Čínští vůdci vyvíjejí tlak na svou sesterskou stranu a na Nepál jako takový, aby podnikl kroky proti Tibetu - a Nepál se tlaku podvolí.