"ceaseless" translation into Czech

EN

"ceaseless" in Czech

EN ceaseless
volume_up
{adjective}

Synonyms (English) for "ceaseless":

ceaseless

Context sentences for "ceaseless" in Czech

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishThe Warsaw Pact has disappeared but we have not offered any response other than the ceaseless expansion of NATO.
Varšavská smlouva se rozpadla, ale my jsme nepřišli s žádnou reakcí kromě neustálé expanze NATO.
EnglishJust a small step; I am well aware of the scale of it; I am well aware that politics is a ceaseless effort, and as one task is completed there will be another one to be done.
Je to jen malý krok; jsem si dobře vědom jeho velikosti; jsem si dobře vědom toho, že politika je úsilí bez konce, a jakmile je jeden úkol splněn, čeká nás plnění dalšího.

Other dictionary words