"ceasing" translation into Czech

EN

"ceasing" in Czech

EN ceasing
volume_up
{adjective}

ceasing
ceasing

Context sentences for "ceasing" in Czech

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishECB Opinion on certain old banknotes ceasing to be legal tender in Sweden
Stanovisko ECB k určitým starým bankovkám, které pozbývají status zákonného platidla ve Švédsku
EnglishThis was a positive sign that the old stereotypes about the economies of southwest Europe were ceasing to apply.
Byl to pozitivní signál, že přežité stereotypy o ekonomikách jihovýchodní Evropy přestávají platit.
EnglishWhat do we hope to achieve by ceasing to treat animals as mere objects and inflicting unnecessary suffering on them?
Čeho chceme dosáhnout tím, že přestaneme zacházet se zvířaty jako s pouhými věcmi a vystavovat je zbytečnému utrpení?
EnglishThey need more support, otherwise the EU, as a community based on the rule of law, runs the risk of ceasing to exist.
Tyto země potřebují větší podporu, jinak bude ohrožena existence EU jakožto společenství založeného na zásadách právního státu.
EnglishI would suggest that Mr Sterckx partly repay that obligation by ceasing to attempt to destroy Britain's economy and Britain as a nation state.
Navrhoval bych, aby pan Sterckx tento dluh částečně splatil tím, že laskavě upustí od pokusu zničit britské hospodářství a Británii jako národní stát.
EnglishOpinion on the smallest denomination coin ceasing to be legal tender and amendments to the rounding rules (CON/2009/8)Sweden, 4.2.2009, pdf 22 kB, en . sv
Stanovisko k ukončení platnosti mincí nejmenší nominální hodnoty a změnám pravidel zaokrouhlování (CON/2009/8)Švédsko, 4. 2. 2009, pdf 22 kB, en . sv
EnglishWe devoted three hours, only yesterday, to finding a way of taking this matter out of the political debate and ceasing to focus on what is happening in Spain.
Jen včera jsme věnovali tři hodiny tomu, abychom našli způsob, jak tuto záležitost vyjmout z politické rozpravy, a abychom se přestali soustředit na to, co se děje ve Španělsku.