"coastguard" translation into Czech

EN

"coastguard" in Czech

EN coastguard
volume_up
{noun}

When the Thai Coastguard pushed out to open sea a boat with a thousand refugees but no food supplies on board, it was an inhumane act and led to the deaths of many of the refugees.
Když thajská pobřežní hlídka vytlačila člun s tisíci uprchlíky na otevřené moře a neposkytla jim potraviny, jednalo se o nelidský akt, který vedl ke smrti mnoha uprchlíků.

Context sentences for "coastguard" in Czech

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishI do not, however, support the resurrection of the concept of a European coastguard.
Nepodporuji však vzkříšení koncepce evropské pobřežní stráže.
EnglishFinally, we must also establish a coastguard for the sea borders of the Mediterranean.
Ostatně musíme též zřídit pobřežní stráž, která bude mít na starosti mořské hranice v oblasti Středozemního moře.
EnglishWe need to look into the prospect of creating a European coastguard for efficient integrated maritime surveillance.
Musíme prověřit možnost vytvoření evropské pobřežní stráže pro účinný integrovaný námořní dozor.
EnglishMr Jarzembowski has mentioned to the coastguard.
Pan Jarzembowski hovořil o pobřežní stráži.
EnglishIf we both persuade our government that it should first have a coastguard itself, I hope that we shall achieve this.
Pokud se nám podaří v prvé řadě přesvědčit naši vládu, že je potřebné zřídit pobřežní stráž, doufám, že se nám to podaří uskutečnit.
EnglishWe not only need to strengthen FRONTEX - which address illegal immigration - but we also need a European coastguard.
Je nutno nejen posílit agenturu Frontex, která se zabývá nelegálním přistěhovalectvím, ale rovněž je potřeba vytvořit evropskou pobřežní stráž.
EnglishIs it not time for a comprehensive approach by the Commission, including, for example, looking at the possibility of a coastguard to deal with this problem?
Nenastal čas na komplexní přístup Komise, včetně toho, aby například posoudila možnost, že by se tímto problémem zabývala pobřežní stráž?
EnglishAccording to the assessment, this developing country still does not have a single operating fishing port, not a single coastguard boat, no coastguard aircraft and no fishery research.
Podle hodnocení tato rozvojová země stále nemá jediný fungující rybářský přístav, ani jednu loď pobřežní hlídky, žádné letadlo pobřežní hlídky a žádný výzkum rybolovu.
EnglishWhen the Thai Coastguard pushed out to open sea a boat with a thousand refugees but no food supplies on board, it was an inhumane act and led to the deaths of many of the refugees.
Když thajská pobřežní hlídka vytlačila člun s tisíci uprchlíky na otevřené moře a neposkytla jim potraviny, jednalo se o nelidský akt, který vedl ke smrti mnoha uprchlíků.