"complicating" translation into Czech

EN

"complicating" in Czech

EN complicating
volume_up
{adjective}

complicating (also: tortuous)

Context sentences for "complicating" in Czech

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishThe fact that national claims to the Arctic are not always clear is a complicating factor.
Skutečnost, že národní požadavky směrem k Arktidě nejsou vždy jasné, situaci jen komplikují.
EnglishAnd as if that wasn't enough, all of these incredibly complicating things, right, they wanted it in one shot.
A aby to nebylo všechno, všechny tyhle neuvěřitelně komplikované věci, chtěli to mít na jeden záběr.
EnglishAll this is complicating the system for protecting fundamental rights in Europe, and making it even less comprehensible to the citizens.
Celé to představuje složitý systém ochrany základních práv v Evropě, ve svém důsledku pro občany ještě méně srozumitelný.
EnglishThe fear of complicating visa relations for the old Member States of the Union simply played into the hands of Czech officials looking after their own interests.
Obava nezkomplikovat vízové vztahy i pro původní členské země Unie jen nahrála individuálním snahám české reprezentace.
EnglishIn times of economic crisis, it is particularly important to avoid complicating their legal obligations, in order to make it easier for them to operate.
V časech hospodářské krize je zvlášť důležité zabránit nárůstu složitosti jejich zákonných povinností a dosáhnout tak usnadnění jejich činnosti.
EnglishShould we close them, their members will be forced to join a larger group, thereby complicating affairs and increasing the incoherence of those groups.
Pokud tyto skupiny zaniknou, budou jejich členové nuceni připojit se k větším skupinám, a tak zkomplikují jednání a posílí nesourodost v rámci těchto skupin.
EnglishIn February, the left rejected a provisional agreement without even proposing another suitable framework for security units, thereby complicating the work of the police and the judiciary.
Levice v únoru odmítla prozatímní dohodu, aniž by navrhla jiný vhodný rámec pro bezpečnostní složky, a zkomplikovala tím práci policie a soudnictví.
EnglishTurkish incursions in the north contribute to complicating the situation, no matter how calm and measured the central and the Kurdish regional governments' reactions may have been - at least for now.
Turecké vpády na severu Iráku ještě víc komplikují situaci bez ohledu na to, jak pokojné a rozvážné jsou reakce (aspoň v současnosti) ústřední i kurdské regionální vlády.