"cool it" translation into Czech

EN

"cool it" in Czech

EN cool it
volume_up

cool it

Synonyms (English) for "cool it":

cool it

Similar translations for "cool it" in Czech

cool noun
Czech
cool adjective
cool adverb
to cool verb
it pronoun
Czech

Context sentences for "cool it" in Czech

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishBecause in these emotional times, we need some cool heads and clear information.
Protože v této zjitřené době potřebujeme pár chladných hlav a jasné informace.
EnglishNow people recognize me in Macy's, and my grandchildren think that I'm cool.
Teď mě lidé poznávají i v obchodním domě a moji vnuci si myslí, že jsem super.
EnglishHC: Let's talk about flavor transformation, and let's actually make some cool stuff.
HC: Teď si povíme něco o proměně chutí, a ukážeme si něco opravdu senzačního.
EnglishIf the LHC finds particles that fit this E8 pattern, that will be very, very cool.
Pokud LHC najde částice, které sednou do tohoto E8 obrazce, bude to hodně hodně bezva.
EnglishHowever, I must say that your report is rather cool about my ideas in this area.
Bohužel, musím říci, že vaše zpráva je poměrně chladná vůči mým myšlenkám v této oblasti.
EnglishCertainly, all of us can imagine these cool new things that are going to be there.
Ovšem, všichni si dokážeme představit ty skvělé nové věci které přijdou.
EnglishAnd the apps that are included with Windows 8.1 Preview let you do a bunch of cool things.
S aplikacemi, které jsou ve Windows 8.1 Preview, můžete dělat spoustu skvělých věcí.
EnglishTempers therefore need to cool down so that voting can take place normally.
Je tedy třeba uklidnit bouři, aby mohlo hlasování proběhnout normálně.
EnglishSo, what if earth's climate decides to cool down instead of warm up?
Takže, co když se klima Země rozhodne, že se ochladí místo aby se oteplilo?
English(Applause) Juan Enriquez: These experiments sometimes work, and it's very cool when they do.
(potlesk) Juan Enriquez: Tyto pokusy někdy fungují, a je to ohromné, když se to podaří.
EnglishIt was a lot like the Stirling engine: it was cool, but you didn't know what to do with it.
Bylo to dost jako Stirlingův motor: úžasné, ale nevěděli jste, co s tím.
EnglishBasically, what I decided is okay guys, you want to watch me, that's cool.
Rozhodl jsem se tedy, ok, jestli mě chcete sledovat, bez problému.
EnglishAnd who are waving their first books in the air, which, I just think that's a pretty cool picture.
Takže zde vzniká možnost sdružování lidí a možnost občanské i politické emancipace.
EnglishSo he taught me that physics is cool because it teaches us so much about the world around us.
Naučil mě, že fyzika je fajn, protože nás učí mnohé o světě kolem nás.
EnglishWe've invited a lot of kids into this space, and they think it's pretty cool.
Pozvali jsme děti do tohoto prostoru a jim se to moc líbí.
EnglishSympathy and a cool head are, I believe, the two things which should guide our actions now.
Soucit a chladná hlava jsou, jak se domnívám, dvě věci, které by nyní měly řídit naše jednání.
EnglishThe hotheads here must cool down, particularly the Greens.
Horké hlavy se v této věci budou muset trochu zchladit; zejména to platí pro Zelené.
EnglishAll that green stuff actually naturally absorbs storm water, also helps cool our cities.
Všechny tyto zelené věci vlastně přirozeně vsakují dešťovou vodu, a také pomáhají chladit naše města.
EnglishSo you create a cool place where clouds can accumulate, and you have the trees to initiate the rain.
Takže založíte chladné místo, kde se mohou tvořit mraky, a máte stromy na spouštění deště.
EnglishAnd the question that I want to ask everybody here today is are you guys all cool with that idea?
A otázka, kterou vám všem chci dnes dát zní: Vy s tím jako souhlasíte? ~~~ Nepříčí se vám to?